NWO Promotiebeurs voor leraren

Halfjaarlijks kent NWO rond de 30 promotiebeurzen toe aan leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Net zoals de Dudoc-Alfa promovendi verrichten zij hun promotieonderzoek naast een onderwijsbaan.
Het doel van de NWO Promotiebeurs voor leraren is vergelijkbaar, namelijk de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Het verschil is dat de leraren bij NWO een beurs kunnen aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp en voor alle schoolvakken, en dat het bij Dudoc-Alfa altijd gaat om vakdidactisch onderzoek, gericht op de alfavakken.

Maar ook binnen de groep NWO-promovendi wordt vakdidactisch onderzoek in de alfavakken verricht. Op deze website vakdidactiek Geesteswetenschappen is daarom een plek voor hen ingericht waar zij zich kunnen presenteren. Hieronder maakt u kennis met een aantal van hen, en hun onderzoek.

Velen van hen draaien mee met het scholings- en intervisieprogramma van de verschillende lichtingen Dudoc-Alfa: 2017/2018, 2019, 2021.

Drs. H. (Hanneke) Bartelds MA

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam

Geschiedenis

M. ( Mira) Beukering MA

NWO promovendus/a, Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands

Drs. C.I.A. (Corina) Breukink

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht

Nederlands

Drs. M.M. (Menno) van Calcar MA

NWO promovendus/a, Erasmus Universiteit Rotterdam

Filosofie

dr. H.C. (Hans) Das

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands en Cultuuronderwijs

N. (Nienke) Draaisma MA

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht

Neerlandistiek, moderne letterkunde

E.O. (Errol) Ertugruloglu MSc, MA

NWO promovendus/a, Universiteit Leiden

Onderwijskunde en Toegepaste Taalwetenschap

E. (Genja) Ferschtman MSc, MA

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam

Kunsteducatie

H.S. (Hanneke) 't Hart-Baart MSc

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht

Onderwijswetenschappen, Taalkunde

A.D. (Anouk) de Kleijn-Bruntink MA MSc

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen

Psychologie, onderwijskunde en (het onderdeel literatuur binnen) het schoolvak Nederlands

Drs. A.J. (Arjan) Koek

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen

Filosofie en onderwijskunde

Drs. H.S. (Hilde) Kooiker-den Boer

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht

Nederlands

H.M. (Hedi) Kwakkel MSc

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit

Tweetalig Primair Onderwijs

C.M.J (Chrissy) Laurentzen MA

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit

Taalwetenschap, meertaligheid (Duits)

S. (Sjoerd) Lindenburg MA

NWO promovendus/a, Universiteit Leiden

Engels (Vreemdetaalverwerving, Onderwijs, Vertalen)

K.L.O. (Oeds) van Middelkoop MA

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam

Nederlands

M.E. (Maeve) O'Brien Braun

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit

Kunst- en cultuureducatie (kunstvakken / CKV / Kunst Algemeen)

L.J. (Bertjaap) van der Ploeg MA

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen

Vakdidactiek geschiedenis

Drs. Y.A. (Yolande) Potjer

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam

Geschiedenis

Drs. J.A. (Janneke) Stuulen

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht

Nederlands

J.T. (Jaron) Toonen MA

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht

Literatuurdidactiek, vreemdetalenonderwijs (Duits)

Drs. A. (Astrid) Wijnands

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit

Nederlands – Grammatica/taalkunde

Dr. M. (Marco) Bril

vakdidactisch onderzoeker NWO, Universiteit Utrecht

Dr. R.J.P.M. (Robert) Chamalaun

vakdidactisch onderzoeker NWO, Radboud Universiteit

Dr. L. (Liselore) van Ockenburg

vakdidactisch onderzoeker NWO, Universiteit van Amsterdam

Dr. J.H.M. (Jimmy) van Rijt MEd

vakdidactisch onderzoeker NWO, Radboud Universiteit

Dr. F. (Floor) Rombout MSc MA

vakdidactisch onderzoeker NWO, Universiteit van Amsterdam

Dr. R.T. (Rosalinde) Stadt

vakdidactisch onderzoeker NWO, Universiteit van Amsterdam

Dr. D.J. (Deborah) Yapp-Raphael M(ed)

vakdidactisch onderzoeker NWO, Universiteit Utrecht