NWO Promotiebeurs voor leraren

NWO-logoHalfjaarlijks kent NWO rond de 30 promotiebeurzen toe aan leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Net zoals de Dudoc-Alfa promovendi verrichten zij hun promotieonderzoek naast een onderwijsbaan.
Het doel van de NWO Promotiebeurs voor leraren is vergelijkbaar, namelijk de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Het verschil is dat de leraren bij NWO een beurs kunnen aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp en voor alle schoolvakken, en dat het bij Dudoc-Alfa altijd gaat om vakdidactisch onderzoek, gericht op de alfavakken.

Maar ook binnen de groep NWO-promovendi wordt vakdidactisch onderzoek in de alfavakken verricht. Op deze website vakdidactiek Geesteswetenschappen is daarom een plek voor hen ingericht waar zij zich kunnen presenteren.

Hieronder maakt u kennis met een aantal van hen, en hun onderzoek.

 

F. (Floor) Rombout MSc
Universiteit van Amsterdam

Drs. R.T. (Rosalinde) Stadt
Universiteit van Amsterdam

drs. H.C. (Hans) Das
Rijksuniversiteit Groningen

drs. M. (Marco) Bril
Vrije Universiteit Amsterdam