NWO Promotiebeurs voor leraren

Halfjaarlijks kent NWO rond de 30 promotiebeurzen toe aan leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Net zoals de Dudoc-Alfa promovendi verrichten zij hun promotieonderzoek naast een onderwijsbaan.
Het doel van de NWO Promotiebeurs voor leraren is vergelijkbaar, namelijk de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Het verschil is dat de leraren bij NWO een beurs kunnen aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp en voor alle schoolvakken, en dat het bij Dudoc-Alfa altijd gaat om vakdidactisch onderzoek, gericht op de alfavakken.

Maar ook binnen de groep NWO-promovendi wordt vakdidactisch onderzoek in de alfavakken verricht. Op deze website vakdidactiek Geesteswetenschappen is daarom een plek voor hen ingericht waar zij zich kunnen presenteren.

Hieronder maakt u kennis met een aantal van hen, en hun onderzoek.

Drs. H. (Hanneke) Bartelds MA

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

M. ( Mira) Beukering MA

NWO promovendus/a, Vrije Universiteit Amsterdam
Nederlands

C.I.A. (Corina) Breukink M

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht
Nederlands

Drs. R.J.P.M. (Robert) Chamalaun

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit
Taalwetenschap

drs. H.C. (Hans) Das

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands en Cultuuronderwijs

E.O. (Errol) Ertugruloglu MSc, MA

NWO promovendus/a, Universiteit Leiden
Vakgebied (en verwant schoolvak) Onderwijskunde en Toegepaste Taalwetenschap

A.D. (Anouk) de Kleijn-Bruntink MA MSc

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen
Psychologie, onderwijskunde en (het onderdeel literatuur binnen) het schoolvak Nederlands

Drs. A.J. (Arjan) Koek

NWO promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen
Filosofie en onderwijskunde

Drs. H.S. (Hilde) Kooiker-den Boer

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht
Nederlands

H.M. (Hedi) Kwakkel MSc

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit
Tweetalig Primair Onderwijs

Drs. A. (Abid) El Majidi

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht
Engels

MA K.L.O. (Oeds) van Middelkoop

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam
Nederlands

M.E. (Maeve) O'Brien Braun

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit
Kunst- en cultuureducatie (kunstvakken / CKV / Kunst Algemeen)

Drs. Y.A. (Yolande) Potjer

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam
Geschiedenis

J.H.M. (Jimmy) Rijt MEd

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit
Nederlands

F (Floor) Rombout MSc MA

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam

Drs. R.T. (Rosalinde) Stadt

NWO promovendus/a, Universiteit van Amsterdam
Frans

Drs. A. (Astrid) Wijnands

NWO promovendus/a, Radboud Universiteit
Nederlands - Grammatica/taalkunde

Drs. D.J. (Deborah) Yapp-Raphael M(ed)

NWO promovendus/a, Universiteit Utrecht
Linguistics and Education