Drs. Y.A. (Yolande) Potjer

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Yolande is een van de NWO promovendi die meedraait in het Dudoc-Alfa scholings- en intervisieprogramma. Zij is in 2019 begonnen met haar promotietraject.

Geschiedenis

Promotieonderzoek

Historisch redeneren stimuleren met behulp van onderzoekend leren: ontwikkeling en evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren

In hedendaags geschiedenisonderwijs staat historisch redeneren centraal. In het voortgezet onderwijs is historisch redeneren stevig geworteld; in het basisonderwijs echter onvoldoende. In dit onderzoek wordt een methodiek ontwikkeld waarmee basisschoolleraren met onderzoekend leren historische redeneervaardigheden bij leerlingen stimuleren. Tijdens een professionaliseringstraject leren basisschoolleraren om historisch te redeneren en dit in onderzoekend leren-lessen te bevorderen bij hun leerlingen.

De hoofdvraag van mijn onderzoek is:

Hoe kan een professionaliseringsprogramma basisschoolleraren ondersteunen om met behulp van onderzoekend leren historisch redeneren bij leerlingen in groep 5 t/m 8 te stimuleren?

Deelvragen:

  1. Wat zijn kenmerken van een professionaliseringsprogramma dat aansluit bij de theorie over het bevorderen van historisch redeneren door onderzoekend leren, toepasbaar is in de praktijk en gewaardeerd wordt door basisschoolleraren?
  2. In hoeverre resulteert een professionaliseringsprogramma gericht op historisch redeneren d.m.v. onderzoekend leren in een verandering in kennis van historisch redeneren, epistemologische opvattingen en opvattingen over onderzoekend leren van basisschoolleraren?
  3. In hoeverre realiseren leraren die deelnemen aan het professionaliseringsprogramma historisch redeneren in hun klas?

Naast dat in dit onderzoek een professionaliseringstraject en een methodiek voor historisch redeneren voor het basisonderwijs worden ontwikkeld, draagt dit onderzoek bij aan:

– theorie over professionalisering van basisschoolleraren op het gebied van vakspecifieke vaardigheden;

– theorie over het bevorderen van historisch redeneren bij basisschoolleerlingen;

– theorie over het implementeren van onderzoekend leren.

Daarnaast worden bestaande onderzoeksinstrumenten aangepast voor het basisonderwijs, zodat ze voor toekomstige onderzoekers bruikbaar zijn.

Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam


Opleiding en achtergrond

Geschiedenis – Universiteit Leiden

Eerstegraads lerarenopleiding – Universiteit Leiden

Werkkring

Iselinge Hogeschool, Doetinchem (PABO)