Postdoc VO GW 2023

Voor Postdoc VO GW heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee projecten gestart konden worden in september 2023. De ronde stond open voor gepromoveerde docenten in de schoolvakken van de Geesteswetenschappen, in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

De selectie lag in handen van een selectiecommissie waarin naast leden van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen ook deskundige collega’s van de bij het project betrokken universiteiten zitting hadden. Bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Wie zijn de onderzoekers van Postdoc VO GW 2023?

Drie onderzoekers promovendi startten op 1 september 2023 met hun onderzoek. De projecten zijn verdeeld over de volgende domeinen: Moderne Vreemde Talen (Engels en Spaans) en Nederlands.

Dr. E. (Esther) Schat

Vakdidactisch meester, vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Dr. A. (Abid) El Majidi

Universiteit Utrecht

Dr. L. (Liselore) van Ockenburg

vakdidactisch onderzoeker NWO, Universiteit van Amsterdam