S. (Sjoerd) Lindenburg MA

NWO promovendus/a Engels (Vreemdetaalverwerving, Onderwijs, Vertalen)
Universiteit Leiden


Vakgebied:

Engels (Vreemdetaalverwerving, Onderwijs, Vertalen)

Titel promotieonderzoek:

Effective viewing behavior and viewing strategies: Can we teach foreign language learners to effectively use subtitles?

Publicaties

  • Lindenburg, S., & Dorst, A.G. (2020). Vertalen is verbinden. In: S. Dönszelmann, A. Kaal, C. Van Beuningen & R. De Graaff (Eds.), Handboek Vreemdetalendidactiek. Bussum: Coutinho.- Download
  • Lindenburg, S., & Tijssen, C. (2019). Waarom leer ik? De invloed van betekenisvolle biologielessen op de motivatie van vwo-bovenleerlingen. Nvox, 1, 42-43- Download
  • Lindenburg, S., Vangangelt, R., Corbalan, G. (2018). Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen. E-xamens, 3, 27-32.- Download
  • Lindenburg, S., Boon, H., & Elbert, J. (2018). Implicit & Explicit Language Instruction: Evaluating the Value of Different Combinations of Implicit & Explicit Language Instruction. LingUU Journal, 2(1), 1-9.- Download
  • Lindenburg, S. (2017). To Translate or not to Translate: The added value of translation to second language teaching. In: S. Lindenburg & D. Smakman (Eds.), Van Schools tot Scriptie III. Leiden: Leiden University Repository.- Download
  • Lindenburg, S., & Smakman, D. (Eds.) (2017). Van Schools tot Scriptie III: Proceedings of a colloquium about language acquisition in tertiary education, 2016. Leiden: Leiden University Repository.- Download

Opleiding en achtergrond

Bachelor Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden, Afstudeerdatum: 31-01-2016
Master Linguistics: Translation studies, Universiteit Leiden, Afstudeerdatum: 31-01-2017
Eerstegraads Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels, Universiteit Utrecht, Afstudeerdatum: 31-01-2018

Werkkring

Alberdingk Thijm College te Hilversum (eerstegraadsdocent Engels)