S. (Sjoerd) Lindenburg MA

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Sjoerd is een van de NWO promovendi die meedraait in het scholings- en intervisieprogramma van de Dudoc-Alfa lichting 2021.

Engels (Vreemdetaalverwerving, Onderwijs, Vertalen)

Promotieonderzoek

Effective viewing behavior and viewing strategies. Can we teach foreign language learners to effectively use subtitles?

Universiteit Leiden


Publicaties

  • Lindenburg, S., Peereboom, J., & de Beer, F. (2022). Vocabulaire in de bovenbouw–Woordjes leren: Niet alleen maar voor de toets. Levende Talen Magazine, 109(8), 22-28. - Download
  • Lindenburg, S., & Dorst, A.G. (2020). Vertalen is verbinden. In: S. Dönszelmann, A. Kaal, C. Van Beuningen & R. De Graaff (Eds.), Handboek Vreemdetalendidactiek. Bussum: Coutinho.- Download
  • Lindenburg, S., & Tijssen, C. (2019). Waarom leer ik? De invloed van betekenisvolle biologielessen op de motivatie van vwo-bovenleerlingen. Nvox, 1, 42-43- Download
  • Lindenburg, S., Vangangelt, R., Corbalan, G. (2018). Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen. E-xamens, 3, 27-32.- Download
  • Lindenburg, S., Boon, H., & Elbert, J. (2018). Implicit & Explicit Language Instruction: Evaluating the Value of Different Combinations of Implicit & Explicit Language Instruction. LingUU Journal, 2(1), 1-9.- Download
  • Lindenburg, S. (2017). To Translate or not to Translate: The added value of translation to second language teaching. In: S. Lindenburg & D. Smakman (Eds.), Van Schools tot Scriptie III. Leiden: Leiden University Repository.- Download
  • Lindenburg, S., & Smakman, D. (Eds.) (2017). Van Schools tot Scriptie III: Proceedings of a colloquium about language acquisition in tertiary education, 2016. Leiden: Leiden University Repository.- Download

Opleiding en achtergrond

Bachelor Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden, Afstudeerdatum: 31-01-2016
Master Linguistics: Translation studies, Universiteit Leiden, Afstudeerdatum: 31-01-2017
Eerstegraads Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels, Universiteit Utrecht, Afstudeerdatum: 31-01-2018

Werkkring

Alberdingk Thijm College te Hilversum (eerstegraadsdocent Engels)