Dr. J.H.M. (Jimmy) van Rijt

Gepromoveerde NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Jimmy van Rijt was een van de NWO-laureaten die meedraaide in het Dudoc-Alfa scholings- en intervisieprogramma van de lichting 2017/2018.

Nederlands

Publicaties

  • Van Rijt, J., Wijnands, A. & Coppen, P.-A. (2019). How students may benefit from linguistic metaconcepts to reason about L1 grammatical problems. Language and Education, 1-18.- Download
  • Van Rijt, J., De Swart, P., Wijnands, A. & Coppen, P.-A. (2019). When students tackle grammatical problems: Exploring linguistic reasoning with linguistic metaconcepts. Linguistics and Education 52, 78-88.- Download
  • Van Rijt, J., De Swart, P. & Coppen, P-.A. (2019). Linguistic concepts in L1 grammar education: A systematic literature review. Research Papers in Education 34(5), 621-648. - Download
  • Van Rijt, J., Wijnands, A. & Coppen, P.-A. (2019). Dutch teachers’ beliefs on linguistic concepts and reflective judgement in grammar teaching. Contribution to a special issue What is Grammar in L1 Education Today?, edited by Kaisu Rättyä, Elżbieta Awramiuk, and Xavier Fontich. L1-Educational Studies in Language and Literature 19, 1-28. - Download
  • Van Rijt, J. & Coppen, P.-A. (2017). Bridging the gap between linguistic theory and L1 grammar education – experts’ views on essential linguistic concepts. Language Awareness 26(4), 360-380. - Download
  • Coppen, P.-A., Van Rijt, J., Wijnands, A. & Dielemans, R. (2019). Vakdidactisch onderzoek naar grammaticaonderwijs in Nederland. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 135(2), 85-99.

Werkkring

Jimmy van Rijt is Universitair Hoofddocent bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Promotieonderzoek

De rol van taalkundige concepten binnen het grammaticaonderwijs in het schoolvak Nederlands

Het grammaticaonderwijs binnen het schoolvak Nederlands is al decennialang onderhevig aan stevige kritiek. Een van de grootste kritiekpunten is dat de inhoud van het grammaticaonderwijs achterhaald is – het maakt geen gebruik van recente inzichten uit de taalwetenschap. In dit onderzoek wordt bekeken welke wetenschappelijke taalkundige concepten een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van de grammatica bij leerlingen, en ook welke rol ze kunnen spelen voor de didactiek van de docent. Meer specifiek wordt onderzocht welke taalkundige concepten een rol kunnen spelen bij hogere-ordedenkvaardigheden, zoals analyseren en evalueren, en hoe dit kan worden vormgegeven.

In de eerste deelstudie is vastgesteld welke taalkundige concepten volgens experts van belang zijn in zowel de theoretische taalkunde als in het grammaticaonderwijs.

In de volgende deelstudies zal bekeken worden hoe deze concepten het best gedidactiseerd kunnen worden en welke effecten die didactisering heeft op de grammaticale redeneerkwaliteit van leerlingen. In de laatste deelstudie wordt ingezoomd op de rol van de docent.

10/02/2021