J.H.M. (Jimmy) Rijt MEd

NWO promovendus/a Nederlands
Radboud Universiteit


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

De rol van taalkundige concepten binnen het grammaticaonderwijs in het schoolvak Nederlands.

Korte beschrijving:

Het grammaticaonderwijs binnen het schoolvak Nederlands is al decennialang onderhevig aan stevige kritiek. Een van de grootste kritiekpunten is dat de inhoud van het grammaticaonderwijs achterhaald is – het maakt geen gebruik van recente inzichten uit de taalwetenschap. In dit onderzoek wordt bekeken welke wetenschappelijke taalkundige concepten een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van de grammatica bij leerlingen, en ook welke rol ze kunnen spelen voor de didactiek van de docent. Meer specifiek wordt onderzocht welke taalkundige concepten een rol kunnen spelen bij hogere-ordedenkvaardigheden, zoals analyseren en evalueren, en hoe dit kan worden vormgegeven.

In de eerste deelstudie is vastgesteld welke taalkundige concepten volgens experts van belang zijn in zowel de theoretische taalkunde als in het grammaticaonderwijs.

In de volgende deelstudies zal bekeken worden hoe deze concepten het best gedidactiseerd kunnen worden en welke effecten die didactisering heeft op de grammaticale redeneerkwaliteit van leerlingen. In de laatste deelstudie wordt ingezoomd op de rol van de docent.

Publicaties

  • Rijt, J. van & P.-A. Coppen (2017). Bridging the Gap between Linguistic Theory and L1 Grammar Education – Experts’ Views on Essential Linguistic Concepts. Language Awareness 26(4), 360-380.- Download
  • Rijt, J. van, De Swart, P. & Coppen, P.-A. (2018). Linguistic Concepts in L1 Grammar Education: A Systematic Literature Review. Research Papers in Education, 1-28.- Download
  • Rijt, J. van, Wijnands, A. & Coppen, P.-A. (in press). Dutch Teacher Beliefs on Linguistic Concepts and Reflective Judgement in Grammar Teaching. L1-Educational Studies in Language and Literature.

Werkkring

Fontys Lerarenopleiding Sittard