Dr. M. (Marco) Bril

Vakdidactisch onderzoeker
Vrije Universiteit Amsterdam


Vakgebied:

Toegepaste Taalwetenschap

Titel promotieonderzoek:

Persistent grammatical writing errors of L1 and L2 learners of French: analysis and remedy.

Korte beschrijving:

Een van de lastigste aspecten bij het leren van een taal betreffen de verbuigingen of vervoegingen van woorden. Zeker bij het leren van Frans is dit een probleem dat zich zelfs bij gevorderde leerders nog uit in hun schrijfvaardigheid (Bartning 1997,2000). Om een beter beeld te krijgen van de oorsprong van deze problematiek in het Frans, richt mijn onderzoeksproject zich op de invloed van grammaticale afstand tussen congruerende woorden in een zin, op de correctheid van geschreven verbuigingen. Tevens onderzoek ik wat de invloed van de uitspraak van deze verbuigingen is op de geschreven productie.

In eerder verwervings- en processingonderzoek is namelijk aangetoond dat bij het leren van verbuigingen in zowel de moedertaal als in een tweede taal, de grammaticale afstand tussen congruerende woorden in een zin (e.g. Moscati & Rizzi 2013; Pienemann (1989)’s Processability Theory) en het wel/niet kunnen horen van de verbuiging, van invloed is op het verwerven en ‘verwerken’ in de hersenen van deze verbuigingen (e.g. Frenk-Mestre et al. 2008; Renaud 2013). Echter, een erg onderbelicht aspect hierin is de rol van beide factoren op geschreven productie. Binnen dit project wordt onderzocht wat de invloed van deze factoren is op geschreven productie van moedertaalsprekers én tweedetaalleerders van het Frans.

De resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan het psycholinguïstische inzicht hoe grammaticale correctheid binnen schrijfvaardigheid beïnvloed wordt. Dit kan dan ook direct implicaties hebben voor onderwijsmethodes en vakdidactiek (e.g. van de MVT), maar ook voor grammatica- en spellingcheckers voor het Frans. De frequentie van fouten binnen specifieke grammaticale constructies is namelijk een van de manieren waarop digitale checkers functioneren (e.g. Teixeira Martins et al. 1998).

Contact

m.bril@vu.nl

Publicaties

  • Bril, M. & M. Coene (in prep). Writing errors and syntactic complexity in advanced L1 and L2 learners of French.

Opleiding en achtergrond

Tweedegraads Lerarenopleiding – Hogeschool Rotterdam

BA Franse Taal en Cultuur – Universiteit van Amsterdam

Opleiding Gerechtstolken en –vertalers – SIGV Utrecht

MA Franse Taalkunde – Universiteit van Amsterdam

MA Eerstegraads lerarenopleiding Frans – Universiteit Utrecht

BKO Onderwijsbevoegdheid WO – Vrije Universiteit Amsterdam

PhD Toegepaste Taalwetenschap – Vrije Universiteit Amsterdam

Werkkring

Vrije Universiteit Amsterdam
SG Spieringshoek Schiedam