Dr. M. (Marco) Bril

Gepromoveerde NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Marco was een van de promovendi met een NWO promotiebeurs voor leraren die aansloot bij de Dudoc-Alfa lichting 2014. 

Psycholinguïstiek en Franse Taalkunde

Publicaties

  • Bril, M., Gerrits, A.C.A, & Visser, A.M. (2021). The effects of linguistic and cognitive factors on the L2 processing of oral input: a self-paced listening experiment. International Journal of Listening, 1 – 15.
  • Bril, M. (2021). Gender marking in written L1 and L2 French: syntactic complexity and phonological expression. In: L. Avram, A. Sevcenco & V. Tomescu (eds.), L1 Acquisition and L2 Learning: The View from Romance (pp. 290 – 314), John Benjamins, Amsterdam.
  • Van Tessel, E. & Bril, M. (2021). French as a foreign language in the Netherlands: an L2 or an L3? A study on crosslinguistic influences from Dutch and English. In: M. Dingemanse, E. van Lier & J. Vogels (Eds.), Linguistics in the Netherlands, 38(1), (pp. 114 – 127), John Benjamins, Amsterdam.
  • Bril, M. (2021). Wat is de toegevoegde waarde van intelligentietests om het leerpotentieel van leerlingen te meten, ten opzichte van methodeonafhankelijke toetsen?, website NRO Kennisrotonde.
  • Auener, L., & Bril, M. (2020). Geschreven inflecties bij dyslectische en normaalontwikkelende FLE-leerders. Levende Talen Tijdschrift, 21(4), 16-26.
  • Bril, M. (2019). Correctheid van grammaticale verbuiging in het Frans als moedertaal en tweede taal: invloed van grammaticale complexiteit en hoorbaarheid op geslachtsmarkering. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 13 – 22.
  • Bril, M. & Bussing, L. (2019). Grammatical knowledge and reading performance in L2 Dutch: The role of morphosyntax. The Reading Matrix, 19(1), 35 - 46.
  • Bril, M. (2019). On the performance of modern digital grammar checkers for native and second language learners. A study of gender marking in French. Dutch Journal of Applied Linguistics, 8(2), 228 – 247.
  • Bril, M. (2018). Persistent grammatical writing errors of L1 and L2 learners of French: analysis and remedy, PhD dissertation, VU University Press, Amsterdam.
  • Bril, M. (2016). Syntactic complexity and inflections in the written production of L1 and L2 French. Bucharest Working Papers in Linguistics, 18(2), 99 – 114.

Opleiding en achtergrond

2013 – 2017    Promotie Psycholinguïstiek, Vrije Universiteit Amsterdam

2013 – 2013    Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), Vrije Universiteit Amsterdam

2012 – 2013    Master Frans: Educatie en Communicatie, Universiteit Utrecht

2009 – 2011    Master Franse Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

2008 – 2009    Opleiding Gerechtstolken en –vertalers, SIGV Utrecht

2008 – 2009    Bachelor Franse Taal en Cultuur, Universiteit van Amsterdam

2005 – 2008    Bachelor Tweedegraadslerarenopleiding Frans, Hogeschool Rotterdam

Werkkring

Dr. Marco Bril is universitair docent (UD) en onderzoeker Psycholinguïstiek en Franse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.

In lijn met zijn onderzoeksinteresses geeft Marco diverse BA- en MA-vakken op het gebied van taalverwervingstheorie, taaleducatie en experimenteel onderzoek. Deze vakken vallen binnen de BA Franse Taal en Cultuur, de minoren Talen & Educatie en Taalontwikkeling, en de Educatieve Master. Ook begeleidt hij BA-, MA- en PhD-onderzoek dat in het taalontwikkelingsdomein valt.

Daarnaast is Marco opleidingscoördinator van de BA Franse Taal en Cultuur, MA-scriptiecoördinator van de Educatieve Master Talen (Graduate School of Teaching), lid van de onderzoeksgroep Language & Education, lid van het stuurcomité van Going Romance Conference en reviewer voor verscheidene (internationale) wetenschappelijke journals zoals International Journal of ListeningLanguage Acquisition, Language Sciences en Journal of the European Second Language Association. Tevens is hij bestuurslid van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap.

Promotieonderzoek

Persistent grammatical writing errors of L1 and L2 learners of French. Analysis and remedy

15/03/2018

Universiteit UtrechtMarco Brils onderzoek richt zich voornamelijk op de psycholinguïstische aspecten van taalontwikkelingsprocessen. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het tweede- en derdetaalverwervingsproces en tweetaligheid, maar ook op moedertaalverwerving en atypische taalontwikkeling. Middels experimenteel onderzoek bestudeert hij de psychologische en taalkundige factoren die het taalverwervingsproces beïnvloeden. Onderzoeksresultaten kunnen voor zowel de (taal-)onderwijspraktijk als de klinische praktijk van belang zijn.