Dr. M. (Marco) Bril

Vakdidactisch onderzoeker


Vakgebied:

Toegepaste Taalwetenschap

Titel proefschrift:

Persistent grammatical writing errors of L1 and L2 learners of French: analysis and remedy

Persoonlijk overzicht:

dr. Marco Bril is universitair docent (UD) en onderzoeker Psycholinguïstiek bij de opleiding Franse Taal en Cultuur, de Educatieve Master en de minor Talen en Educatie. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de eerste- en tweedetaalverwerving van grammatica en de relatie met taalvaardigheden en -educatie. Vanuit een psycholinguïstische invalshoek onderzoekt hij middels experimenteel onderzoek onder andere de psychologische en taalkundige factoren die het taalverwervingsproces beinvloeden.

In lijn met zijn onderzoeksinteresses geeft hij diverse BA- en MA-vakken op het gebied van taalverwervingstheorie, theoretische taalkunde, taaleducatie en statistiek. Ook begeleidt hij BA-, MA- en PhD-onderzoek, is hij opleidingscoördinator van de opleiding Franse Taal en Cultuur, scriptiecoördinator van de Educatieve Master Talen en lid van de onderzoeksgroep Language & Education.

dr. Marco Bril is tevens werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam binnen de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie. Als docent en onderzoeker Toegepaste Taalwetenschap/Psycholinguistiek doceert hij verscheidene vakken over taalverwerving en statistiek.

Contact

m.bril@vu.nl

Publicaties

  • Bril, M. & M. Coene (in prep). Writing errors and syntactic complexity in advanced L1 and L2 learners of French.

Opleiding en achtergrond

Tweedegraads Lerarenopleiding – Hogeschool Rotterdam

BA Franse Taal en Cultuur – Universiteit van Amsterdam

Opleiding Gerechtstolken en –vertalers – SIGV Utrecht

MA Franse Taalkunde – Universiteit van Amsterdam

MA Eerstegraads lerarenopleiding Frans – Universiteit Utrecht

BKO Onderwijsbevoegdheid WO – Vrije Universiteit Amsterdam

PhD Toegepaste Taalwetenschap – Vrije Universiteit Amsterdam

Werkkring

Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht