E.O. (Errol) Ertugruloglu MSc, MA

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Errol is één van de NWO-laureaten van de lichting 2019.

Onderwijskunde en Toegepaste Taalwetenschap

Promotieonderzoek

Taalondersteuning in zaakvakken in de context van tto en ISK: lespraktijk en leeropbrengst

Taalondersteuning is belangrijk als leerlingen een schoolvak leren in een tweede taal. In dit onderzoek wordt onderzocht of vakdocenten taalondersteuning geven in de les, waarom zij deze (niet) steun geven, wat leerlingen van deze steun vinden en of en hoe deze ondersteuning de leeropbrengst vergroot

Een toenemend aantal leerlingen volgt voortgezet onderwijs in een vreemde taal. Binnen dit type onderwijs wordt verondersteld dat het geven van taalondersteuning van fundamenteel belang is. Vier deelstudies richten zich op (1) in hoeverre het geven van taalsteun, geoperationaliseerd als ‘taalscaffolds’, onderdeel uitmaakt van de lespraktijk van maatschappijleer- en aardrijkskunde docenten; (2) welke overwegingen docenten hebben om taalscaffolds te geven; (3) hoe leerlingen taalscaffolds waarderen en; (4) wat het verband is tussen het gebruik van taalscaffolds en de leeropbrengst.

Universiteit Leiden


Opleiding en achtergrond

Op dit moment woon ik in Den Haag en ik ben geboren in Deventer. Na de middelbare school heb ik politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heb daar op 30 augustus 2011 mijn master met als specialisatie ‘bestuur en beleid’ afgerond.

In september 2012 ben ik bij de Universiteit Leiden aan de lerarenopleiding maatschappijleer/maatschappijwetenschappen begonnen en heb deze in augustus 2013 met succes afgesloten.

Sinds 1 september 2019 werk ik aan mijn proefschrift.

Als onderzoeker ben ik geïnteresseerd in meertaligheid en de invloed die taalondersteuning heeft op leer- en onderwijsprocessen in meertalige contexten.

Naast onderzoeker ben ik ook fan van Go Ahead Eagles.

Werkkring

Momenteel combineer ik mijn promotieonderzoek met mijn werk als leraar bij het Wolfert Tweetalig in Rotterdam. Op deze school werk ik met veel genoegen samen met interessante, boeiende en zorgzame collega’s aan onderwijs dat jonge mensen voorbereid op een toekomst in een wereld die steeds verandert. Mijn uitgangspunt is daarbij dat als iedereen goed voor elkaar zorgt, niemand alleen komt te staan.

Dit uitgangspunt vertaalt zich concreet in het  ontwikkelen van vakken die leerlingen in staat stellen om hun omgeving beter te begrijpen en deze omgeving in bredere contexten te kunnen plaatsen, een mentoraat in de onderbouw en de begeleiding van leraren in opleiding.