M.E. (Maeve) O'Brien Braun

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Maeve is een van de NWO promovendi die meedraait in het Dudoc-Alfa scholings- en intervisieprogramma. Zij is in 2019 begonnen met haar promotietraject.

Kunst- en cultuureducatie (kunstvakken / CKV / Kunst Algemeen)

Promotieonderzoek

Meerdere professionele identiteitsposities en de vorming van docentidentiteit: een onderzoek naar Nederlandse middelbareschooldocenten Beeldende Kunst

Onderzoek naar docentenidentiteit heeft vastgesteld dat beginnende docenten vaak worstelen met het integreren van hun zich ontwikkelende professionele identiteit, hun terugtredende studentenidentiteit en hun privé-identiteit. Weinig studies echter hebben hun aandacht gericht op docenten die meer dan één professionele rol vervullen. Welke rol speelt het hebben van meerdere professionele identiteitsposities tijdens de vorming van docentidentiteit?

Docenten beeldende vorming in het Nederlandse voortgezet onderwijs die hun carrière starten met zowel een kunstenaar- als een docentidentiteit bieden een unieke kans om dit te onderzoeken. Met gebruikmaking van een dialogische benadering als conceptueel kader, het onderzoek hanteert een mixed methods aanpak om te onderzoeken hoe deze aankomende docenten de vorming van hun docentidentiteit ervaren en waarnemen.

Er is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar middelbareschooldocenten beeldend, maar in het professionele discours over deze groep wordt vaak beweert dat kunstenaarschap en docentschap moeilijk verenigbaar zijn. Ze zouden bij andere tradities horen, de een experimenteel en democratisch, de ander conservatief en hiërarchisch. Maar wat opvalt, als je de wetenschappelijke literatuur over kunstenaars en over docenten naast elkaar legt, is dat beide beroepsgroepen autonomie, veerkracht en een sterke identificatie met het beroepenveld centraal stellen om het beroep langdurig uit te kunnen oefenen.

Dit onderzoek richt zich niet op definities van wat hun professionele identiteit is maar op hoe docenten beeldend de vorming van professionele docentidentiteit ervaren. Het neemt hierbij in beschouwing hoe zij hun kunstpraktijk en hun docentpraktijk inzetten bij de vorming van hun professionele identiteit.

Radboud Universiteit


Opleiding en achtergrond

MA musea & galerieën (UK)
BFA autonoom beeldende kunst & kunstgeschiedenis (USA)

Werkkring

Docent – Coach – Onderwijsontwikkelaar – Onderzoeker
Op ArtEZ hogeschool voor de kunsten werk ik dwars door de organisatie als docent – coach – onderwijsontwikkelaar en onderzoeker. Mijn passie is goed kunstonderwijs en daarvoor heb je bevlogen kunsteducatoren nodig met een sterk ontwikkelde professionele identiteit. In mijn werk met de master- en docentenopleidingen en individuen speel ik in op wat hen drijft; we kijken samen naar hoe zij de verbindingen tussen kunst, educatie en de maatschappij ervaren en inzetten. Werken vanuit het perspectief van een leven lang leren in verschillende leergemeenschap(en) is mijn pleidooi voor professionals in het sociale domein.

Naast mijn werk op ArtEZ geef ik ook een module kunsteducatie aan de International Bachelor Arts and Culture aan de Erasmus Universiteit.
Verder werk ik aan mijn doctoraalonderzoek op de Radboud Universiteit.

https://www.artez.nl/opleidingen?keywords%5B0%5D=docentenopleidingen

https://www.eur.nl/bachelor/international-bachelor-arts-and-culture-studies

https://www.ru.nl/docentenacademie/