Drs. M.M. (Menno) van Calcar MA

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Menno is een promovendus met een NWO promotiebeurs voor leraren. Hij is in 2021 met zijn promotieonderzoek gestart.

Filosofie

Promotieonderzoek

E-cognition in philosophy education

De snel ontwikkelende familie van zogenaamde e-accounts van cognitie (extended, embodied, enactive, ecological, etc) laten ons heroverwegen wat cognitieve vaardigheden eigenlijk zijn. Deze heroverweging van wat we eigenlijk leren in het onderwijs heeft ook implicaties voor hoe we die vaardigheden (aan)leren. Mijn project zoekt uit wat de theoretische relevantie van e-accounts voor filosofieonderwijs zijn en wat dat voor concrete toepassingen kan opleveren. Deze toepassingen worden uiteindelijk ontwikkeld en getest.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam


Opleiding en achtergrond

Wijsbegeerte (UL)

Postdoctorale lerarenopleiding (UL)

Docent filosofie, docent maatschappijleer, debattrainer

Werkkring

Gymnasium Novum

Dalton Voorburg