L. (Mili) Gabrovsek Sanders MA

Promovendus NWO


Taalwetenschap / Engels

Promotieonderzoek

(Teaching) English as a multilingua franca: Preparing learners for successful communication in multilingual settings

De huidige maatschappij is meertalig en het Engels fungeert daarbinnen als een multilingua franca; een wereldtaal die door meertalige sprekers geleerd en gebruikt wordt, om communicatie over taalgrenzen heen mogelijk te maken. De meertalige realiteit en de rol van het Engels daarin worden momenteel echter onvoldoende weerspiegeld in het Engelse taalonderwijs. Dit ontwerpgerichte onderzoeksproject beoogt daarom het theoretische concept van Engels als multilingua franca verder te ontwikkelen en te vertalen naar de onderwijspraktijk, met als uiteindelijk doel leraren de handvatten te geven die zij nodig hebben om hun leerlingen te leren het Engels succesvol in te zetten in meertalige situaties.

Universiteit van Amsterdam


Publicaties

  • Welie, C., & Gabrovsek Sanders, M. (2021). Gefocuste revisie: Zelfstandig teksten verbeteren zonder schriftelijke feedback. Levende Talen Magazine, 108(4), 10-15.- Download

Opleiding en achtergrond

Dubbele universitaire bachelor Engelse Taal en Literatuur en Sociologie (incl. lerarenopleiding met dubbele bevoegdheid voor het vo), Universiteit van Ljubljana

Master Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden

Werkkring

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Cluster Talen – Lerarenopleiding Engels

HvA Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Lectoraat Taalontwikkeling en Meertaligheid