N. (Nienke) Draaisma MA

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Nienke is een van de NWO promovendi die meedraait in het scholings- en intervisieprogramma van de Dudoc-Alfa lichting 2021.

Neerlandistiek, moderne letterkunde

Promotieonderzoek

Becoming of age. Naar een affectieve benadering van Nederlandse literatuur in het vwo-onderwijs

In het Nederlandse literatuuronderwijs is te weinig aandacht voor de vraag wat teksten met leerlingen doen. Leerlingen kunnen emotioneel, lichamelijk en cognitief geraakt worden. Waar dit samenkomt, is er sprake van affect. Dit onderzoek behelst het ontwikkelen van een (Deleuziaanse) affectieve benadering van romans voor toepassing in het vwo-onderwijs. De hypothese hierbij is dat de leesvoldoening en het diepe tekstbegrip van leerlingen vergroot worden. Voor deze affectieve benadering wordt een didactiek ontwikkeld waarin leerlingen zowel conceptueel als creatief reflecteren op romans. Docentpanels evalueren deze benadering en dragen bij aan de valorisatie van het onderzoek.

Universiteit Utrecht


Publicaties

  • Draaisma, N. (2021) ‘Een affectief summum. Naar een affectieve benadering van literatuur in het voortgezet onderwijs aan de hand van Alaska van Anna Woltz.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Volume 137, Issue 4, dec 2021, p. 212 – 227. - Download
  • Draaisma, N. (2021) ‘Affect’. In: Vakdidactisch Handboek, Levende Talen. - Download
  • Draaisma, N. (2009) ‘Zij bloedden ook voor mij. Regeneratie in de poëzie van Blanka Gyselen 1936-1950.’ In: Vooys 27.3. - Download
  • Diverse publicaties voor literatuurgeschiedenis.nl, bijvoorbeeld over Hanna Bervoets en Charlotte Mutsaers. - Download

Opleiding en achtergrond

Voordat ik werd opgeleid als eerstegraads docent Nederlands, volgde ik zowel de researchmaster Dutch Language and Literature als de researchmaster Gender and Ethnicity (beide aan de Universiteit Utrecht). In mijn promotieonderzoek komt deze multidisciplinaire achtergrond samen, aangezien ik de inzichten uit de neerlandistiek combineer met inzichten uit educational design research.

Werkkring

Ik werk als docent Nederlands op het Utrechts Stedelijk Gymnasium, www.usgym.nl