Dudoc-Bèta

Dudoc-Bèta is een programma dat eerstegraads bevoegde vo-docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de gelegenheid stelt om naast hun baan als docent een promotieonderzoek te doen naar een vakdidactisch onderwerp. Dudoc staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten. Met de beurs kun je drie dagen per week onderzoek doen. De beurs wordt voor vier jaar toegekend. De Radboud Universiteit biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen promotor of begeleider. 

Nieuwe ronde

In 2020-2021 wordt een selectieronde Dudoc-Bèta gehouden voor nieuwe promotieprojecten die in 2021 van start gaan. Hier vindt u meer informatie over de selectie.

Huidige lichting

De huidige lichting Dudoc-Bèta loopt van 2016 tot 2021. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en gecoördineerd vanuit de Radboud Universiteit. Zestien docenten zijn in 2016 gestart met hun onderzoek. Hun scholen krijgen een subsidie om een vervangende docent aan te stellen voor 0,6 fte, de tijd waarin de docenten hun onderzoek doen. De docent-onderzoekers krijgen een onderzoeksomgeving op een universiteit. Klik hier om direct naar de site van Dudoc-Bèta te gaan