Dudoc-Bèta

Dudoc-Bèta stelt eerstegraads vo-docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica, NLT (Natuur, Leven en Technologie) en O&O (Onderzoek en Ontwerpen) in de gelegenheid om naast hun baan als docent een promotieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient vakdidactisch te zijn, op het snijvlak van onderwijsonderzoek en bèta vakinhoudelijk onderzoek.

Meer informatie over de selectieprocedure vindt u hier.


Huidige lichting

De huidige lichting Dudoc-Bèta loopt van 2022 tot 2026. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en gecoördineerd vanuit de Radboud Universiteit. Tien docenten zijn in 2022 gestart met hun onderzoek. Zij kunnen 4 jaar lang, gedurende 3 dagen per week, bètadidactisch onderzoek doen. Hun scholen krijgen gedurende het onderzoek een subsidie om een vervanger aan te stellen.

Klik hier om direct naar de site van Dudoc-Bèta van de Radboud Universiteit te gaan.