DUDOC-Beta

Het nieuwe Dudoc-programma is gestart op 1 september 2016.

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken. Klik hier om direct naar de site van DUDOC-Beta te gaan

De naam verwijst met een knipoog naar de architect Dudok: de onderzoekers als architecten van nieuw bètaonderwijs.

DUDOC-bèta is een programma voor bètadocenten om een promotie-onderzoek te doen op het gebied van bètadidactiek, naast hun baan op school (circa 0,4 fte). Het loopt van 2016 tot 2021.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en gecoördineerd vanuit de Radboud Universiteit.

Zestien docenten zijn in 2016 gestart met hun onderzoek. Hun scholen krijgen een subsidie om een vervangende docent aan te stellen voor 0,6 fte, de tijd waarin de docenten hun onderzoek doen. De docent-onderzoekers krijgen een onderzoeksomgeving op een universiteit.