PromoDoc

Het PromoDoc-programma richt zich specifiek op beginnende leraren die ambiëren om voor de klas te staan en promotieonderzoek te verrichten. Het programma komt voort uit initiatief van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Universiteit Utrecht dat beoogt om meer jonge academici aan te trekken voor het leraarschap.

Met dit initiatief kunnen kandidaten die een onderwijsbevoegdheid voor het po hebben en recent afgestudeerd zijn van een educatieve (onderzoeks)master een promotietraject combineren met lesgeven op een basisschool. Sinds 2015 zijn er reeds tien PromoDocs aan de slag gegaan. Het Ministerie van OCW heeft in 2020 besloten om de pilot PromoDocs te verlengen, nu met een focus op het primair onderwijs omdat daar tot nu toe relatief weinig promotieonderzoek door leraren wordt gedaan.

Meer informatie kunt u hier vinden.