PromoDoc

PromoDoc staat voor de combinatie van het doen van promotieonderzoek en lesgeven als beginnend docent. Het PromoDoc-programma is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg en de Universiteit Utrecht en heeft als doel om meer jonge academici aan te trekken voor het leraarschap. Met dit initiatief kunnen kandidaten die een onderwijsbevoegdheid voor het po hebben en recent een master hebben behaald onderwijsonderzoek combineren met lesgeven op een basisschool. Met de beurs kan je drie dagen per week onderzoek doen. De school kan je daarnaast voor de rest van de week in dienst nemen als leraar. De beurs wordt voor vijf jaar toegekend. De ronde in 2020-2021 richt zich op lesgeven in het po, omdat in die sector tot nu toe relatief weinig leraren promotieonderzoek doen. Het PromoDoc-projectteam biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen promotor of begeleider.

Meer informatie kunt u hier vinden