M. ( Mira) Beukering MA

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Mira is een van de NWO promovendi die meedraait in het Dudoc-Alfa scholings- en intervisieprogramma. Zij is in 2019 begonnen met haar promotietraject.

Nederlands

Promotieonderzoek

Lees maar, er staat meer dan er staat. Naar een gespreksmethodiek om via literaire leesvaardigheid leesmotivatie en kritisch lezen van leerlingen in de bovenbouw van het vwo te stimuleren

Jongeren lezen steeds minder literatuur. Deze studie test of de motivatie voor het lezen van literatuur kan worden verhoogd door hun literaire leesvaardigheid te vergroten. Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een gespreksmethodiek voor het stimuleren van literaire leesvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het vwo. We verwachten dat een zogenaamde dialogische didactiek een analytische manier van lezen stimuleert waardoor leerlingen competenter worden in het lezen van literatuur en gemotiveerder worden voor het lezen van literatuur. We verwachten dat transfer optreedt naar het lezen van zakelijke teksten wat wellicht ook positief uitwerkt op hun functioneren als burger.

Vrije Universiteit Amsterdam


Opleiding en achtergrond

 • Eerstegraads Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands
  Universiteit van Amsterdam
  Afstudeerdatum: 29 juli 2016
 • Researchmaster Neerlandistiek
  Universiteit van Amsterdam
  Afstudeerdatum: 31 juli 2015
 • Bachelor Nederlandse taal en cultuur
  Universiteit van Amsterdam
  Afstudeerdatum: 30-08-2013

Werkkring

Vossius Gymnasium Amsterdam
(docent Nederlands)