Drs. H.S. (Hilde) Kooiker-den Boer

NWO promovendus/a Nederlands
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Nederlands

Titel promotieonderzoek:

Genredidactiek in lessen Wetenschap & Technologie: een vruchtbare combinatie ?

Korte beschrijving:

Centraal ingrediënt van genredidactiek is onderwijs over de structuur van teksten: hoe zijn tekstinhouden georganiseerd, welke betekenisrelaties zijn er tussen tekstsegmenten en welke taalelementen maken deze relaties expliciet? In Nederland is tot nu toe relatief weinig gedaan met de bevinding uit internationaal onderzoek dat instructie over tekststructuur leidt tot beter tekstbegrip en hogere schrijfvaardigheid. Onderzocht wordt hoe genredidactiek geïntegreerd kan worden in onderwijs in Wetenschap & Technologie, welke professionalisering van basisschoolleerkrachten nodig is om dit te bewerkstelligen, en of de integratie een positief effect heeft op de lees- en schrijfvaardigheid en de W&T-kennis van basisschoolleerlingen.

Opleiding en achtergrond

Opleiding

2003    Nederlandse Taal- en letterkunde

specialisatie: Communicatiekunde

Universiteit Utrecht

1998    Pabo    Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Achtergrond

Ik ben tien jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs als groepsleerkracht en intern begeleider. Sinds september 2012 ben ik docent Nederlands aan de pabo.

Werkkring

University of Applied Sciences, Vlissingen

Academie voor Educatie en Pedagogiek, Pabo

Mijn onderzoek is verbonden aan de kenniskring van het lectoraat Onderwijsexcellentie