Drs. J.A. (Janneke) Stuulen

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Janneke is een van de NWO promovendi die meedraait in het Dudoc-Alfa scholings- en intervisieprogramma van de lichting 2021.

Nederlands

Promotieonderzoek

Krachtige peerfeedback bij schrijfonderwijs: de effecten van paarsgewijs vergelijken en herschrijven in de bovenbouw havo en vwo

Peerfeedback wordt steeds meer gebruikt in het schrijfonderwijs om leerlingen te leren waar een goede tekst aan moet voldoen. Maar werkt het ook? Dit promotieonderzoek richt zich op de werkende principes achter peerfeedback en onderzoekt de effectiviteit van een lessenreeks waarbij bovenbouwleerlingen havo/vwo elkaar feedback geven aan de hand van paarsgewijze vergelijking en hun teksten herschrijven. Om dit te onderzoeken wordt de effectiviteit van de deelcomponenten (peerfeedback, paarsgewijs vergelijken en het herschrijfproces) getest in kleinschalige experimenten. Op basis hiervan wordt een lessenreeks ontwikkeld en getoetst middels een switching replication design op een aantal scholen in Nederland.

Universiteit Utrecht


Opleiding en achtergrond

2003-2004: Eerstegraads onderwijsbevoegdheid Nederlandse taal-en letterkunde, Universiteit Leiden

1996- 2001: Nederlandse Taal- en Letterkunde Specialisatie in de Toegepaste Taalkunde, Rijksuniversiteit Groningen

Werkkring

Amstelveen College
Universiteit Utrecht