Stuurgroep

Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Om de landelijke afstemming te garanderen is in 2013 de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen ingesteld. In deze stuurgroep zijn zowel vakdidactici als facultaire medewerkers vertegenwoordigd van  de deelnemende universiteiten.

De stuurgroep opereert onder de directe verantwoordelijkheid van de decanen van de faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen in Nederland.

De Stuurgroep ontwikkelt onder de vlag Meesterschap in de Vakdidactiek een nationaal formatieplan op het terrein van de vakdidactiek in de geesteswetenschappen om hoogleraren, UHD’s en/of UD’s aan te stellen die tot taak krijgen dit domein verder te ontwikkelen.

De stuurgroep ontwikkelt en coördineert een programma, Dudoc-Alfa, dat tot doel heeft leraren in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders in het hoger onderwijs te laten promoveren in de vakdidactiek op een onderwerp waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd met de praktijk in het voortgezet onderwijs.

Leden stuurgroep
Prof.dr. P.H.A. Coopmans  (voorzitter) – Universiteit Utrecht
Prof.dr. C.A.M. van Boxtel – Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. W.F. Admiraal – Universiteit Leiden
Prof.dr. C.M. de Glopper – Rijksuniversiteit Groningen
Prof.dr. D.M. Oostdijk – Vrije Universiteit Amsterdam
Prof.dr. J. van Marle – Open Universiteit
Prof.dr. M.P.J. van Mulken – Radboud Universiteit Nijmegen

Secretaris
Drs. B.M. (Bernadette) de Zeeuw: vakdidactiekGW@uu.nl
Trans 10, 3512 JK Utrecht, tel: 030 – 2536405