Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Om de landelijke afstemming te garanderen is in 2013 de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen ingesteld. In deze stuurgroep zijn zowel vakdidactici als facultaire medewerkers vertegenwoordigd van  8 deelnemende universiteiten.

De stuurgroep opereert onder de directe verantwoordelijkheid van de decanen van de faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen in Nederland.

De Stuurgroep ontwikkelt onder de vlag Meesterschap in de Vakdidactiek een nationaal formatieplan op het terrein van de vakdidactiek in de geesteswetenschappen om hoogleraren, UHD’s en/of UD’s aan te stellen die tot taak krijgen dit domein verder te ontwikkelen.

De stuurgroep ontwikkelt en coördineert een programma, DUDOC-ALFA, dat tot doel heeft leraren in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders in het hoger onderwijs te laten promoveren in de vakdidactiek op een onderwerp waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd met de praktijk in het voortgezet onderwijs.

 

Leden stuurgroep

Prof. dr. P.H.A. (Peter) Coopmans

Lid stuurgroep, Universiteit Utrecht

Prof. dr. J. (Jan) Don

Lid stuurgroep, Open Universiteit

Prof. dr. N.H. (Nivja) de Jong

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Lid stuurgroep, Universiteit Leiden
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Prof. dr. S. (Susan) Legêne

Lid stuurgroep, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. M.H. (Mathilde) Roza

Lid stuurgroep, Radboud Universiteit

Prof. dr. M.P.J. (Mathijs) Sanders

Lid stuurgroep, Rijksuniversiteit Groningen

Dr. S.M.E. (Sabine) van Wesemael

Lid stuurgroep, Universiteit van Amsterdam

Contactinformatie Stuurgroep

Drs. B.M. (Bernadette) de Zeeuw (Secretaris)

Medewerker vakdidactiek GW, Universiteit Utrecht

Email: vakdidactiekGW@uu.nl 
Adres: Trans 10, 3512 JK Utrecht, tel: 030 – 2536405 / 06-13195199