Dr. F. (Floor) Rombout

Gepromoveerde NWO


Filosofie

Opleiding en achtergrond

Master Leraar VHO, ILO, UvA

MSc Logic, ILLC, UvA

BSc Bètagamma, UvA

Werkkring

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Promotieonderzoek

Waardengeladen kritisch denken bevorderen door filosofische gesprekken in de filosofieles

Bij filosofie leren leerlingen denken, althans, daar gaan filosofiedocenten van uit. Kritisch denken over persoonlijke, wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties is een belangrijke vaardigheid, die leerlingen tijdens filosofische gesprekken in de filosofieles oefenen. Mijn onderzoek gaat over de vraag hoe docenten tijdens filosofische gesprekken kritisch denken van leerlingen kunnen stimuleren. Ik ben met name geïnteresseerd in kritisch denken gericht op het vellen van waardeoordelen.

Via casestudies zal ik nagaan in hoeverre en op welke manieren docenten nu al waardengeladen kritisch denken bevorderen tijdens filosofische gesprekken. In een ontwerponderzoek zal ik met docenten samen gespreksinterventies ontwikkelen om dit bewust te stimuleren, bij voorkeur op een transfergerichte manier. In een quasi-experimentele studie zal het effect worden onderzocht van deze verrijkte manier filosofische gesprekken voeren op het kritisch denken van leerlingen.

02/11/2022

Universiteit van Amsterdam