Drs. A.J. (Arjan) Koek


Promotieonderzoek

Vele vwo-leerlingen hebben moeite met het lezen en begrijpen van filosofische teksten. Dit onderzoek ontwerpt een online leerprogramma en gaat na of dit programma, dat is ingericht met verschillende vormen van feedback, helpt de filosofische leesvaardigheid van leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo effectief en efficiënt te verbeteren, zowel wat betreft het correct beantwoorden van vragen over teksten als het vormen van correcte mentale representaties ervan. Daartoe worden 540 vwo-leerlingen gerandomiseerd toegewezen aan acht condities, uitgaande van een 2x2x2 factorieel design, met als factoren de inhoud (uitvoerig versus globaal), toewijzing (optioneel versus niet-optioneel) en timing (onmiddellijk versus vertraagd) van de feedback.

Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Filosofie en onderwijskunde

Opleiding en achtergrond

Wijsbegeerte (UvA)

Postdoctorale lerarenopleiding (UvA)

Docent filosofie, Hebreeuws en filmkunde

Werkkring

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden