Dr. A. (Abid) El Majidi

vakdidactisch onderzoeker NWO
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Moderne vreemdentalendidactiek en Engelse Taalkunde

Datum promotie:

20/05/2022

Titel proefschrift:

Debate as a tool for L2 learning. Investigating the potential of in-class debates for second language learning and argumentation skills

Korte beschrijving:

Dr. Abid el Majidi is onderzoeker en docent Engels, Cambridge en Business Engels in het voortgezet onderwijs. Zijn onderzoeksinteresse betreft voornamelijk vreemdentalendidactiek. In zijn promotieonderzoek heeft hij onderzocht waarom leerlingen plezier beleven aan debatteren in het Engels en of zij zelf merkten dat hun eigen taalvaardigheid in het Engels er baat bij had. Daarnaast heeft hij onderzocht in gecontroleerde experimenten of die eigen beleving van leerlingen ook een empirische realiteit is. In het bijzonder heeft hij onderzocht in hoeverre de debaters daadwerkelijk beter gaan schrijven, spreken en argumenteren in het Engels wanneer zij in de klas debatteren.

Aan de resultaten van de experimenten mogen taalvaardigheidsdocenten hoop ontlenen. Op verschillende taken (mondelinge en schriftelijke opinietaken, en betogen) blijken de debaters meer vooruitgang te boeken dan leerlingen die “normaal” onderwijs volgden. De teksten en gespreksbijdragen op de na-toets vertoonden meer ‘vloeiendheid’, meer cohesie, een grotere lexicale en syntactische complexiteit, en minder taalfouten. En ook de argumentatievaardigheid ging vooruit. Leerlingen die hadden gedebatteerd gebruikten meer ondersteunende argumenten, besteden meer aandacht aan tegenargumenten en waren overal overtuigender in vergelijking met leerlingen uit de controlegroep.

Publicaties

  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2015a). Debatteren in het Engels. Leerzame ingrediënten in de ogen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 16(1), 24-33. - Download
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2015b). Invest in What Energizes Students to Learn: - Download
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2018). Students’ Perceived Effect of In-class Debates in Second Language Learning. The European Journal of Applied Linguistics and TEF, 7(1), 35-57.
  • El Majidi, A., Graaff, R. D., & Janssen, D. (2020). Debate as L2 pedagogy: The effects of debating on writing development in secondary education. The Modern Language Journal, 104(4), 804-821
  • El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2021b). Het effect van debatdidactiek op schrijven in een vreemde taal: Een experimenteel onderzoek naar de effecten van debatonderwijs op de Engelse schrijf¬vaardigheid [The effect of debate pedagogy on writing in a foreign language: An experimental study of the effects of debate instruction on English writing skills]. Levende Talen Tijdschrift, 22(4), 3–14.
  • El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2021a). The effects of in-class debates on argumentation skills in second language education. System, 101, 15. - Download
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (in press). Debate as a pedagogical tool for developing speaking skills in second language education. Language Teaching Research. - Download
  • El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (submitted). Het effect van debatteren op de structurele complexiteit van argumentatievaardigheden in een vreemde taal [The effect of debating on the structural complexity of argumentation skills in a foreign language].
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (submitted). Debate pedagogy as a conducive environment for L2 argumentative essay writing.

Opleiding en achtergrond

Bachelor in Engelse taal en cultuur, UvA

Master in General Linguistics, UvA

Eerstegraads lerarenopleiding, UU

Werkkring

Montfort College, Rotterdam