Dr. A. (Abid) El Majidi

Gepromoveerde NWO
Onderzoeker Postdoc VO GW

Montfort College Rotterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Abid el Majidi is een van de onderzoekers van Postdoc VO GW 2023.

Moderne vreemdetalendidactiek en Engelse Taalkunde

Postdoc onderzoek

Developing a collocation-oriented pedagogical approach for L2 learning in secondary education

Many studies have indicated that a large deal of vocabulary is formulaic co-occurring in different configuration sets and that knowledge of these multiword lexical units is indispensable for second language acquisition (L2), effective vocabulary learning, and is a strong indicator of L2 proficiency. However, various studies have revealed that L2 learners, including advanced learners, have limited knowledge of collocations, and that unfortunately most L2 textbooks and curricula take insufficient or no account of this aspect of vocabulary. Therefore, research needs to respond to this educational problem by identifying pedagogical approaches that guide learners in the process of learning L2 collocations. This research proposal sets to develop an accessible and customizable collocation instructional approach that takes into account the particularities of the Dutch secondary education context. Providing teachers with research-based instructional guidance is expected to stimulate/help them to address this neglected aspect of vocabulary and eventually reap many benefits.

Universiteit Utrecht

Publicaties

  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2015a). Debatteren in het Engels. Leerzame ingrediënten in de ogen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 16(1), 24-33. - Download
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2015b). Invest in What Energizes Students to Learn: - Download
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2018). Students’ Perceived Effect of In-class Debates in Second Language Learning. The European Journal of Applied Linguistics and TEF, 7(1), 35-57.
  • El Majidi, A., Graaff, R. D., & Janssen, D. (2020). Debate as L2 pedagogy: The effects of debating on writing development in secondary education. The Modern Language Journal, 104(4), 804-821
  • El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2021b). Het effect van debatdidactiek op schrijven in een vreemde taal: Een experimenteel onderzoek naar de effecten van debatonderwijs op de Engelse schrijf¬vaardigheid [The effect of debate pedagogy on writing in a foreign language: An experimental study of the effects of debate instruction on English writing skills]. Levende Talen Tijdschrift, 22(4), 3–14.
  • El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2021a). The effects of in-class debates on argumentation skills in second language education. System, 101, 15. - Download
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2021). Debate as a pedagogical tool for developing speaking skills in second language education. Language Teaching Research. - Download
  • El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2022). Effecten van debatteren in een tweede taal op de complexiteit van argumentatie van leerlingen [The effects of debating on the structural complexity of argumentation skills in a foreign language]. Levende Talen Tijdschrift, 22(4), 3-14.
  • El Majidi, A., de Graaff, R., & Janssen, D. (2023). Debate pedagogy as a conducive environment for L2 argumentative essay writing. Language Teaching Research. - Download

Opleiding en achtergrond

Bachelor in Engelse taal en cultuur, UvA

Master in General Linguistics, UvA

Eerstegraads lerarenopleiding, UU

Werkkring

Dr. Abid el Majidi is onderzoeker en docent Engels, Cambridge en Business Engels in het voortgezet onderwijs.

Hij werkt op het Montfort College in Rotterdam.

Promotieonderzoek

Debate as a Tool for L2 Learning. Investigating the Potential of In-Class Debates for Second Language Learning and Argumentation Skills

Dr. Abid el Majidi is onderzoeker en docent Engels, Cambridge en Business Engels in het voortgezet onderwijs. Zijn onderzoeksinteresse betreft voornamelijk vreemdentalendidactiek. In zijn promotieonderzoek heeft hij onderzocht waarom leerlingen plezier beleven aan debatteren in het Engels en of zij zelf merkten dat hun eigen taalvaardigheid in het Engels er baat bij had. Daarnaast heeft hij onderzocht in gecontroleerde experimenten of die eigen beleving van leerlingen ook een empirische realiteit is. In het bijzonder heeft hij onderzocht in hoeverre de debaters daadwerkelijk beter gaan schrijven, spreken en argumenteren in het Engels wanneer zij in de klas debatteren.

Aan de resultaten van de experimenten mogen taalvaardigheidsdocenten hoop ontlenen. Op verschillende taken (mondelinge en schriftelijke opinietaken, en betogen) blijken de debaters meer vooruitgang te boeken dan leerlingen die “normaal” onderwijs volgden. De teksten en gespreksbijdragen op de na-toets vertoonden meer ‘vloeiendheid’, meer cohesie, een grotere lexicale en syntactische complexiteit, en minder taalfouten. En ook de argumentatievaardigheid ging vooruit. Leerlingen die hadden gedebatteerd gebruikten meer ondersteunende argumenten, besteden meer aandacht aan tegenargumenten en waren overal overtuigender in vergelijking met leerlingen uit de controlegroep.

20/05/2022

Universiteit Utrecht