Drs. J.P. (Pim) van der Helm

Promovendus NWO


Geschiedenis

Promotieonderzoek

Historische teksten in het primair onderwijs

Literatuurhistorisch redeneren gebaseerd op historisch tekstmateriaal kan kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs op verschillende manieren helpen. Deze didactiek adresseert problemen omtrent leesbeleving en -resultaten, te kort schietend historisch besef en een gebrek aan kennis van burgerschapsvaardigheden. Literatuurhistorisch redeneren draagt bij aan bewuste geletterdheid en historisch besef en heeft een positief effect op burgerschapsvorming. Nagestreefd resultaat is een op relevante literatuur, alsmede op empirisch beproefde ontwerpprincipes gebaseerde lessenserie.

Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht


Publicaties

  • In het krijt voor de Middeleeuwen - Middeleeuwse verhalen in het primair onderwijsVerschenen in Kleio – mei 2024 met link naar bijbehorende lessen.

Opleiding en achtergrond

Geschiedenis Bachelor – Universiteit Leiden

Geschiedenis Master – Universiteit Leiden

Werkkring

Lid van het algemeen bestuur van de VGN (Vereniging voor docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland).