A.D. (Anouk) de Kleijn-Bruntink MA MSc

Promovendus NWO


Psychologie, onderwijskunde en (het onderdeel literatuur binnen) het schoolvak Nederlands

Promotieonderzoek

Het beslissende boek op het juiste moment: persoonlijk en motiverend literatuuronderwijs

In het literatuuronderwijs wordt gestreefd naar leesplezier en persoonlijk groei van leerlingen. De motivatie van leerlingen voor het lezen van literatuur is echter laag en een pedagogische didactiek ter stimulering van hun persoonlijke groei ontbreekt. Dit onderzoek tracht de motivatie voor het lezen te verhogen door een pedagogische didactiek voor de literatuurlessen te ontwerpen volgens op need supportive teaching gebaseerde technieken van bibliotherapie. Die didactiek wordt ingezet op verschillende scholen in 4-havo en 4-vwo. Middels vragenlijsten en interviews wordt de motivatie voor en na de lessenserie gemeten. Met een multilevelanalyse wordt bekeken of de motivatie voor literatuur verbetert.

Rijksuniversiteit Groningen


Opleiding en achtergrond

Psychologie

Start september 2005

Bachelor behaald januari 2010

Master behaald juli 2011

Nederlandse taal en cultuur

Start september 2006

Bachelor behaald januari 2010

Master behaald januari 2011

Postmaster leraar voortgezet onderwijs

Collegejaar 2011-2012

Werkkring

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden