Over Vakdidactiek Geesteswetenschappen

De geesteswetenschappen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Taal, cultuur, geschiedenis, media, filosofie, religiewetenschap: al deze facetten zie je terug bij culturele vraagstukken. De geesteswetenschappen zijn dan ook op allerlei manieren nauw verweven in het Nederlandse onderwijs, van basisschool tot hoger onderwijs. En dit moet ook zo blijven.

Er is steeds meer roep om goed opgeleide docenten. Om dit te bewerkstelligen zijn er al vele stappen genomen. Zo heeft de educatieve master een belangrijke positionering gekregen binnen het masteronderwijs, en is er de educatieve minor ontwikkeld.

Onder de noemer ‘Vakdidactiek Geesteswetenschappen’ beogen drie programma’s het vakdidactisch onderzoek in de alfavakken te versterken.

Het programma Meesterschap in de vakdidactiek draagt bij aan de versterking van de vakdidactiek in de geesteswetenschappen, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Lees meer over het programma Meesterschap in de Vakdidactiek.

Dudoc-Alfa biedt eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid om een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Lees meer over Dudoc-Alfa.

Het programma Postdoc VO GW maakt het mogelijk voor docenten om het lesgeven te combineren met postdoconderzoek in hun directe onderwijsomgeving. Lees meer over Postdoc VO GW