Aanverwante Promotieprojecten

Niet alleen de promovendi van Dudoc-Alfa en van NWO Promotiebeurs voor leraren verrichten vakdidactisch onderzoek in de alfavakken. Bij verschillende universiteiten zijn collega’s bezig met vergelijkbaar onderzoek in het kader van een promotieproject. Op deze website vakdidactiek Geesteswetenschappen is een plek voor hen ingericht waar zij zich kunnen presenteren. Hieronder maakt u kennis met een van hen, en haar onderzoek.

Als u andere projecten kent die hierbij passen, kunt u deze aanmelden bij vakdidactiekGW@uu.nl.

MSc J.M.T. (Joke) van Balen

Promovendus/a, Rijksuniversiteit Groningen