L.J. (Bertjaap) van der Ploeg MA

Promovendus NWO


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Bertjaap van der Ploeg is één van de NWO-laureaten van 2021.

Vakdidactiek geschiedenis

Promotieonderzoek

Het leren innemen van historische perspectieven door leerlingen van 10-12 jaar

Het innemen van andere perspectieven is een cruciale burgerschapsvaardigheid in een pluriforme en democratische samenleving. Het innemen van historische perspectieven is een doel van geschiedenisonderwijs, maar er is weinig bekend over hoe basisschoolleerlingen dit kunnen leren.

Dit onderzoek richt zich eerst op hoe geschiedenismethodes aandacht geven aan het innemen van historische perspectieven. Daarna wordt onderzocht welke opvattingen en kennis basisschoolleraren hebben over het leren van deze vaardigheid. Vervolgens worden prestaties van leerlingen uit groep 7/8 betreffende het innemen van historische perspectieven onderzocht. Deze inzichten leiden tenslotte tot het ontwikkelen en testen van een didactiek voor het innemen van historische perspectieven.

De centrale onderzoeksvraag is: hoe kan het innemen van historische perspectieven worden gestimuleerd bij leerlingen in de leeftijd 10-12?

Deelvragen:

➔ Hoe komt HPT aan bod in huidige Nederlandse geschiedenismethodes voor leerlingen in de leeftijd 10- 12?

➔ Wat zijn opvattingen en kennis van basisschoolleraren betreffende het aanleren van HPT aan basisschoolleerlingen in de leeftijd 10-12?

➔ Hoe redeneren Nederlandse basisschoolleerlingen in de leeftijd van 10-12 bij het maken van HPTopdrachten?

➔ Wat zijn effecten van een didactische interventie in het geschiedenisonderwijs op de HPT-prestaties van basisschoolleerlingen in de leeftijd van 10-12?

 

Rijksuniversiteit Groningen


Publicaties

  • Van der Ploeg, B., & Huijgen, T. (2020). ‘Breaking the bubble’: Hoe historisch redeneren kan bijdragen aan inleven en het begrijpen van andere perspectieven. Veerkracht, 17(3), 10-13.- Download

Opleiding en achtergrond

  • Researchmaster Classical, Medieval and Renaissance studies aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Educatieve master geschiedenis (eerstegraads) aan de Rijkskuniversiteit Groningen

Werkkring

Werkzaam als Hogeschooldocent geschiedenis aan Hogeschool KPZ.