H.S. (Hanneke) 't Hart-Baart MSc

Promovendus NWO


Promotieonderzoek

Using computer-assisted translanguaging in mathematics education to promote participation of newly arrived migrant students

In het rekenonderwijs kunnen nieuwkomers vanwege taalbarrières niet altijd optimaal meedoen, waardoor ze zich tijdens de les vaak minder betrokken voelen en onder hun niveau presteren. Dit onderzoek richt zich op computerondersteunde strategieën waarmee thuistalen kunnen worden ingezet om inclusie en prestaties in het rekenonderwijs aan nieuwkomers op de basisschool te bevorderen.

Universiteit Utrecht


Opleiding en achtergrond

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht (Bachelor of Education, Bachelor of Science)

Onderwijspedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam (Master of Science)

Werkkring

Wereldkidz De Vlieger