H.S. (Hanneke) 't Hart-Baart MSc

NWO promovendus/a Onderwijswetenschappen, Taalkunde
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Onderwijswetenschappen, Taalkunde

Titel promotieonderzoek:

Using computer-assisted translanguaging in mathematics education to promote participation of newly arrived migrant students

Korte beschrijving:

In het rekenonderwijs kunnen nieuwkomers vanwege taalbarrières niet altijd optimaal meedoen, waardoor ze zich tijdens de les vaak minder betrokken voelen en onder hun niveau presteren. Dit onderzoek richt zich op computerondersteunde strategieën waarmee thuistalen kunnen worden ingezet om inclusie en prestaties in het rekenonderwijs aan nieuwkomers op de basisschool te bevorderen.

Opleiding en achtergrond

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht (Bachelor of Education, Bachelor of Science)

Onderwijspedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam (Master of Science)

Werkkring

Wereldkidz De Vlieger