Prof. dr. M.P.J. (Mathijs) Sanders

Lid stuurgroep

Rijksuniversiteit Groningen


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Mathijs Sanders is lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Nederlandse Letterkunde


Mathijs Sanders houdt zich onder andere bezig met de aansluiting tussen VO en WO met betrekking tot Nederlands/Neerlandistiek.