Prof. dr. J. (Jan) Don


Vakgebied:

Taalwetenschap (Nederlands)

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Jan Don is lid van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.