Dr. S.M.E. (Sabine) van Wesemael

Lid stuurgroep


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Sabine van Wesemael is lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Opleiding en achtergrond

Sabine van Wesemael studeerde Franse taal en cultuur.

Werkkring

Sabine van Wesemael is naast UHD Franse en Europese letterkunde ook onderwijsdirecteur van de Graduate School (alle masteropleidingen) en lid van het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.