dr. S.M.E. (Sabine) van Wesemael

Lid stuurgroep
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Letterkunde, Franse taal en cultuur, schoolvak Frans

Korte beschrijving:

Dr. Sabine van Wesemael is lid van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Zij studeerde Franse taal en cultuur en is naast docente letterkunde aan de UvA en docente Frans ook opleidingsdirecteur van een groot aantal masteropleidingen.

Contact

S.M.E.vanWesemael@uva.nl

Extern profiel: https://www.uva.nl/profiel/w/e/s.m.e.vanwesemael/s.m.e.van-wesemael.html