Prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Vakdidactisch meester
Promotor/begeleider
Lid stuurgroep


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Kees de Glopper was lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en lid van het Meesterschapsteam Nederlands-Taalkunde/Taalbeheersing.

Hij is promotor van:

Moniek Vis, titel promotie onderzoek: Genredidactiek bij Nederlands: blijvend betere samenhang en bewuster geletterde leerlingen.

Hij was promotor van:

Jeroen Steenbakkers, titel promotie onderzoek: Bewuste taalvaardigheid in lessen Nederland.

Astrid van Winden, titel promotie onderzoek: Naar een didactiek voor het formuleren van alinea’s.