Prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider Nederlands
Rijksuniversiteit Groningen


Vakgebied:

Nederlands

Korte beschrijving:

Kees de Glopper is lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en lid van het Meesterschapsteam Nederlands Taalkunde/Taalbeheersing.

Hij is promotor van:

Jeroen Steenbakkers, titel promotie onderzoek: Bewuste taalvaardigheid in lessen Nederland.

Moniek Vis, titel promotie onderzoek: Genredidactiek bij Nederlands: blijvend betere samenhang en bewuster geletterde leerlingen.

en tweede promotor van:

Astrid van Winden, titel promotie onderzoek: Naar een didactiek voor het formuleren van alinea’s.

Contact

c.m.de.glopper@rug.nl
+31 50 36 35976

Extern profiel: http://www.rug.nl/staff/c.m.de.glopper/