Prof. dr. P.H.A. (Peter) Coopmans


Vakgebied:

Taalwetenschap

Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Peter Coopmans is sinds april 2013 voorzitter van de stuurgroep.