Prof. dr. P.H.A. (Peter) Coopmans

Lid stuurgroep

Universiteit Utrecht


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Peter Coopmans is sinds april 2013 voorzitter van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Taalwetenschap