Dr. E. (Erwin) Mantingh

Vakdidactisch meester
Promotor/begeleider

Universiteit Utrecht


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Erwin Mantingh is lid van het Meesterschapsteam Nederlands-Letterkunde. Ook is hij co-promotor van Oeds van Middelkoop.

Nederlands

Werkkring

Als lid van het Meesterschapsteam Nederlands-Letterkunde bekommer ik mij in de eerste plaats om de didactiek van de Nederlandse literatuur, met bijzondere aandacht voor literatuurgeschiedenis. Met studenten en collega’s verricht ik onderzoek en projecten op dit vlak. Vanuit mijn ervaring als vakdidacticus en leraar Nederlands in het middelbaar onderwijs ben ik eveneens betrokken bij de initiatieven van de beide vakmeesterteams Nederlands om de band tussen het schoolvak en de academische neerlandistiek te versterken. Aan de Universiteit Utrecht verzorg ik onderwijs in de lerarenopleiding en in de educatieve master voor de schooltalen.