Dr. N.H. (Nivja) de Jong

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Lid stuurgroep Moderne Vreemde Talen
Universiteit Leiden


Vakgebied:

Moderne Vreemde Talen

Korte beschrijving:

Dr. Nivja de Jong is lid van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en van het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Begeleider van Esther de Vrind en Sjoerd Lindenburg.

Contact

n.h.de.jong@hum.leidenuniv.nl
+31 71 527 2956

Extern profiel: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/nivja-de-jong#tab-1