Dr. H.G.J. (Harm) Kaal

Lid stuurgroep
Radboud Universiteit


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Harm Kaal is lid van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Werkkring

Dr. Harm Kaal is vicedecaan onderwijs van de Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit.