Prof. dr. H.G.J. (Harm) Kaal

Lid stuurgroep

Radboud Universiteit


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Harm Kaal is lid van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Geschiedenis

Werkkring

Dr. Harm Kaal is vicedecaan onderwijs van de Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit.