Prof. dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel

Universiteit van Amsterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Ik ben op verschillende manieren betrokken bij Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Als begeleider van vier Dudoc-Alfa promovendi (Uddhava RozendalJohan van Driel, Maartje van der Eem en Chris Veldwijk), als begeleider van NWO-promovendi (Hanneke Bartelds, Genja Ferschtman en Yolande Potjer) en als lid van het meesterschapsteam Geschiedenis.