Prof. dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel

Vakdidactisch meester
Promotor/begeleider


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Ik ben op verschillende manieren betrokken bij Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Als begeleider van drie Dudoc-Alfa promovendi (Uddhava Rozendal, Maartje van der Eem en Chris Veldwijk), als begeleider van NWO-promovendi (Hanneke Bartelds, Genja Ferschtman en Yolande Potjer) en als lid van het meesterschapsteam Geschiedenis. Ook was ik promotor van Tessa de Leur, Marc Kropman en Johan van Driel en lid van de stuurgroep.

Geschiedenis