Dr. M.H. (Mathilde) Roza

Lid stuurgroep


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Mathilde Roza was lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.