Dr. M.H. (Mathilde) Roza

Lid stuurgroep

Radboud Universiteit


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Mathilde Roza was lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Noord-Amerikaanse literatuur en cultuur, met specialisatie op gebied van het Amerikaans modernisme en tevens op gebied van Indigenous and Settler Colonial Studies. Schoolvak Engels.