Prof. dr. E.M. (Edwin) van Meerkerk

Radboud Universiteit


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Edwin van Meerkerk was lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Cultuureducatie

Werkkring

Als Onderwijsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor de aansluiting VWO-WO en voor de doorstroom naar de Educatieve Masters. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het Pre-University College, dat een talentprogramma, masterclasses en nascholingen aanbiedt.