Dr. G.G. (Gerhard) van de Bunt

Lid stuurgroep

Vrije Universiteit Amsterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Dr. Gerhard van de Bunt is lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.