Prof. dr. S. (Susan) Legêne

Lid stuurgroep


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Susan Legêne was lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.