Prof. Dr. T.L. (Thomas) Vaessens

Lid stuurgroep

Universiteit van Amsterdam


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Prof. dr. Thomas Vaessens was lid van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Neerlandistiek, cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschap, schoolvak Nederlands