Prof. dr. H.C.J. (Rick) de Graaff

Promotor/begeleider
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

MVT

Korte beschrijving:

Ik ben betrokken als promotor bij de volgende Dudoc-Alfa promotieprojecten:

Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen (Elisabeth Lehrner-te Lindert).
Promotor: prof. dr. R. de Graaff, co-promotor: dr. E. van der Knaap (UU).

First Meaning then Form: A Longitudinal Research on the Effects of Delaying the Explicit Focus on Form for Young Adolescent L2 Learners (Leslie Piggott). Promotor: prof.dr. R. de Graaff, co-promotor: dr. E. Tribushinina (UU).

Duurzaam Doeltaalgebruik in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar leereffect bij leerlingen en professionalisering van docenten (Sebastiaan Dönzelmann).
Promotor: prof.dr. J. Beishuizen (VU), medepromotor prof.dr. R. de Graaff (UU), co-promotor: dr. A. Kaal (VU).

CLIL-didactiek in literatuurlessen bij het vak Spaans (Esther Schat).
Promotor: prof.dr. H.C.J. de Graaff (UU), co-promotor: dr. E.W. van der Knaap
(UU).

Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: een contrastief grammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits (Gijs Leenders).
Promotor : prof.dr. J.M. Koppen (UL), tweede promotor: prof.dr. H.C.J. de Graaff (UU).

Contact

r.degraaff@uu.nl
030 253 3083

Extern profiel: https://www.uu.nl/medewerkers/HCJdeGraaff/0