Prof. dr. H.C.J. (Rick) de Graaff

Promotor/begeleider


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Ik ben betrokken als promotor bij de volgende Dudoc-Alfa promotieprojecten:

Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: een contrastief grammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits (Gijs Leenders).
Promotor : prof.dr. J.M. Koppen (UL), tweede promotor: prof.dr. H.C.J. de Graaff (UU).

 

Ik ben betrokken als promotor bij de volgende NWO promotieprojecten:

De integratie van spreekvaardigheid en literatuur in het vreemdetalenonderwijs (Jaron Toonen)
Promotor: prof.dr. E.W. (Ewout) van der Knaap (UU), co-promotor: prof.dr. H.C.J. (Rick) de Graaff