Dr. E.M. (Elisabeth) Lehrner-te Lindert

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Elisabeth Lehrner was een van de promovendi uit de eerste Dudoc-Alfa-lichting en is op dit moment een van de vijf programmamakers van de lichting 2021.

Duits

Publicaties

 • Lehrner-te Lindert, E. (2018). Leesvaardigheid met literatuur: Een Duits jeugdboek in de onderbouw. In Bloemert, J., de Glopper, K., Lowie, W., Ravesloot, van Veen, K., Graus, J. (eds.). Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk. Utrecht: VLLT. 52-57.
 • Lehrner-te Lindert, E. (2019). Integrativer Einsatz von literarischen Texten im niederländischen DaF-Unterricht der Sekundarstufe I. In Kreft, A., Hasenzahl, M. (eds.). Aktuelle Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik. Zwischen Professionalisierung, Lernorientierung und Kompetenzerwerb. Berlin: Peter Lang Verlag. 131-145.
 • Lehrner-te Lindert, E., van der Knaap, E., de Graaff, R. (2018). Lehrkraftperspektiven auf den Einsatz von literarischen Texten im niederländischen DaF-Unterricht der Sekundarstufe I. In Deutsch als Fremdsprache. 55(3). 160-170.
 • Lehrner-te Lindert, E., van der Knaap, E., de Graaff, R. (2018). Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie. In Levende Talen Tijdschrift. 19(4). 38-49.
 • Lehrner-te Lindert, E. (2020). Fremdsprachliches Lesen mit literarischen Texten. Zur Entwicklung von Leseverstehen und literarischer Kompetenz im DaF-Unterricht der niederländischen Sekundarstufe I. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 • Lehrner-te Lindert, E., Knaap, E. van der, Graaff, R. de. (2020). Bevordering van leesvaardigheid in de vreemde taal door inzet van literaire teksten. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 13–24
 • Lehrner-te Lindert, E. (2020). Literatuur loont, ook al in de onderbouw. Levende Talen Magazine, 107 (7), 16-21.
 • Lehrner-te Lindert, E. (2020). Na klar! Lesen mit literarischen Texten. Den Bosch: Malmberg- Download
 • Lehrner-te Lindert, E. (2020). Niet stampen maar lezen. Zo leer je Duits. NRC. 14/12/2020- Download
 • Lehrner-te Lindert, E. (2022). Schulische Vermittlung fremdsprachlicher Lesekompetenz im DaF-Unterricht der Sekundarstufe I. In Fremdsprachen Lehren und Lernen. 51/1, 23-40. DOI 10.24053/FLuL-2022-0003
 • Lehrner-te Lindert, E. (2022). Leuker talen leren: het lezen van literaire teksten in de vreemde taal loont. In Dijk, Y. van; Hamel, M.; Klaver, MJ (ed.), Omdat lezen loont: Op naar effectief leesonderwijs in Nederland. Huizen : Uitgeverij Pica. pp. 191-197. - Download

Opleiding en achtergrond

Duitse taal- en letterkunde in Wenen en Nijmegen

Franse taal- en letterkunde in Wenen

Werkkring

Lerarenopleider op de Hogeschool Windesheim (Zwolle)

Schoolboekauteur en eindredacteur bij uitgeverij Malmberg

Promotieonderzoek

Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen

Mijn onderzoek sluit nauw aan bij mijn werk als vakdidacticus op een lerarenopleiding en als schoolboekauteur. Het samenbrengen van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zie ik als een belangrijk speerpunt voor mezelf maar ook voor het hele mvt-onderwijs. Tijdens mijn onderzoek heb ik gemerkt dat er veel belangstelling bij docenten Duits is betreffende de inzet van literaire teksten. Docenten willen graag meer literaire teksten in hun lessen gebruiken en de wens naar meer vakdidactische ondersteuning is groot.

In mijn onderzoek hield ik me bezig met de vraag welke leeropbrengsten voor leesvaardigheid en de ontwikkeling van literaire competentie er zijn te behalen door in de onderbouw Duitstalige literaire teksten intensief in te zetten. Het doel van het onderzoek was eveneens handvatten te bieden aan mvt-docenten om de omgang met literatuur te vergemakkelijken en in de lessen Duits gevarieerde inhoud aan te kunnen bieden. De in het onderzoek ingezette volledige lessenserie is gratis bij Malmberg te bestellen. Neem hiervoor contact op met secretariaat.vo@malmberg.nl.

Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het aantrekkelijker maken van het vak Duits en daardoor aan het verhogen van het aantal studenten (en docenten) Duits.

27/10/2020

Universiteit Utrecht