Drs. E.M. (Elisabeth) Lehrner-te Lindert

Promovendus/a Dudoc-Alfa Duits
Universiteit Utrecht


Vakgebied:

Duits

Titel promotieonderzoek:

Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij de moderne vreemde talen.

Korte beschrijving:

Mijn onderzoek sluit nauw aan bij mijn werk als vakdidacticus, schoolboekauteur en begeleider van afstudeeronderzoeken. Het samenbrengen van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zie ik als een uitdaging en geeft mij de mogelijkheid om mijn competenties als lerarenopleider te vergroten.

In mijn onderzoek houd ik me bezig met de vraag welke leeropbrengsten voor literaire competenties en leesvaardigheid er zijn te behalen door in de onderbouw Duitstalige literaire teksten intensief in te zetten. Hierbij wil ik door middel van een inventarisatie kijken hoe inhoud, vormgeving en waardering van het huidige lees- en literatuuronderwijs Duits in de onderbouw eruit zien. Vervolgens wil ik onderzoeken met welke didactische aanpak de literaire competenties het beste worden aangeleerd. Leerlingen in de experimentele groep volgen een jaar lang een versterkt literatuurprogramma, leerlingen in de controlegroep volgen het gewone lesprogramma. Aan het einde van het schooljaar wordt gekeken hoe zich de leesvaardigheid en de literaire competenties van leerlingen (3 vwo en 3 havo) in dit intensief literatuur-gebaseerde programma hebben ontwikkeld ten opzichte van die van leerlingen in een regulier onderwijsprogramma.

Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het aantrekkelijker maken van het vak Duits en daardoor aan het verhogen van het aantal studenten (en docenten) Duits. Bovendien hoop ik aan te kunnen tonen dat je met literatuur een goede leesvaardigheid en literaire competenties kunt aanleren. Het doel van het onderzoek is eveneens handvatten te bieden aan mvt-docenten en leerplanontwikkelaars om de omgang met literatuur te vergemakkelijken en leesvaardigheidteksten met ruim gevarieerde inhoud aan te kunnen bieden.

Publicaties

  • Lehrner-te Lindert, E. (2018). Leesvaardigheid met literatuur: Een Duits jeugdboek in de onderbouw. In Bloemert, J., de Glopper, K., Lowie, W., Ravesloot, van Veen, K., Graus, J. (eds.). Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk. Utrecht: VLLT. 52-57.
  • Lehrner-te Lindert, E. (2019). Integrativer Einsatz von literarischen Texten im niederländischen DaF-Unterricht der Sekundarstufe I. In Kreft, A., Hasenzahl, M. (eds.). Aktuelle Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik. Zwischen Professionalisierung, Lernorientierung und Kompetenzerwerb. Berlin: Peter Lang Verlag. 131-145.
  • Lehrner-te Lindert, E., van der Knaap, E., de Graaff, R. (2018). Lehrkraftperspektiven auf den Einsatz von literarischen Texten im niederländischen DaF-Unterricht der Sekundarstufe I. In Deutsch als Fremdsprache. 55(3). 160-170.
  • Lehrner-te Lindert, E., van der Knaap, E., de Graaff, R. (2018). Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie. In Levende Talen Tijdschrift. 19(4). 38-49.

Opleiding en achtergrond

Duitse taal- en letterkunde in Wenen en Nijmegen

Franse taal- en letterkunde in Wenen

Werkkring

Lerarenopleider op de Hogeschool Windesheim (Zwolle)

Schoolboekauteur en eindredacteur bij uitgeverij Malmberg