Dr. L.E.B. (Leslie) Piggott Med

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Leslie was een van de promovendi uit de eerste Dudoc-Alfa-lichting die in 2014 begon.

Engels

Opleiding en achtergrond

Master of Education, NHL University of Applied Sciences te Groningen

Werkkring

Vakdidactica, NHL Stenden Hogeschool

Promotieonderzoek

First Meaning then Form: A Longitudinal Study on the Effects of Delaying the Explicit Focus on Form for Young Adolescent L2 Learners

Dit onderzoek zal de effecten meten van het uitstellen van expliciete grammatica-instructie bij het vak Engels voor leerlingen in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Na veel onderzoek over de invloed van expliciete grammatica-instructie op tweedetaalverwerving is er momenteel een focus op de vraag wanneer grammatica-instructie de meeste invloed heeft op het proces van tweedetaalverwerving.

In dit onderzoek worden twee groepen twee jaar lang gevolgd. De eerste groep volgt het reguliere taalonderwijs en de tweede groep krijgt een andere vakdidactische aanpak waarbij expliciete grammatica-instructie wordt gemeden en de nadruk ligt op inhoudsgericht onderwijs en de opbouw van lexicale eenheden. De twee groepen worden vervolgens met elkaar vergeleken op zowel receptieve als productieve vaardigheden.

Mijn motivatie om een aanvraag in te dienen voor deze beurs komt voort uit mijn eigen behoefte naar onderzoek in mijn vakgebied. Binnen de bestaande onderwijspraktijk hebben allerlei factoren invloed op het meten van effecten van vakdidactiek; onder andere leeftijd, motivatie, culturele achtergrond, klassengrootte, etc. Ik wil data verzamelen binnen de settting van mijn eigen onderwijspraktijk, zodat ik inzicht kan krijgen in de vragen die bij mij en veel collega’s leven. Ik hoop na vier jaar niet alleen mijn eigen onderwijspraktijk te verrijken maar ook toekomstig onderzoek binnen het voortgezet onderwijs te stimuleren.

15/11/2019

Universiteit Utrecht