Dr. S. (Sebastiaan) Dönszelmann

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Sebastiaan Dönszelmann was een van de promovendi uit de eerste Dudoc-Alfa-lichting en is op dit moment een van de vijf programmamakers van de lichting 2021.

Frans

Publicaties

  • Artikel verschenen in de september2016-editie van Levende Talen Tijdschrift. Beschrijving van de voor dit promotieonderzoek ontworpen doeltaaldidactiek en van het bijbehorende professionaliseringstraject voor MVT-docenten.LTT 2016 Donszelmann e.a. Doeltaal Leertaal

Opleiding en achtergrond

Vanaf 1998 heb ik 13 jaar voor de klas gestaan als docent Frans. In die tijd was ik 5 jaar lid van het managementteam van de school waarop ik werkte (Pieter Nieuwland College, Amsterdam) en deed ik een opleiding tot lerarenopleider.

Werkkring

Van 2004 tot vandaag de dag ben ik vakdidacticus moderne vreemde talen in de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit, verzorg ik trainingen voor ervaren docenten en lerarenopleiders, en begeleid ik schoolmanagers en docenten.

Promotieonderzoek

Duurzaam Doeltaalgebruik in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar leereffect bij leerlingen en professionalisering van docenten

Intensief en verantwoord gebruik van de doeltaal bij MVT-verwerving is zinvol (Krashen, 1985; Long, 1996; Ellis, 1990, 2003). Maar geldt dat ook als leerlingen slechts twee uur per week MVT-les hebben? Hoe ziet verantwoord doeltaalgebruik er in die context uit? En levert dat motivatie en leereffect op bij de leerlingen?
Dit mixed method onderzoek geeft antwoord op bovenstaande vragen en kijkt verder. Het gaat behalve op het leerproces van leerlingen in op de vraag hoe docenten zich verantwoord doeltaalgebruik duurzaam eigen kunnen maken. Docenten worden nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken waardoor wetenschap, observaties, docentenprofessionalisering en praktijktransfer op één lijn komen te liggen.

Vanaf 1998 heb ik 13 jaar voor de klas gestaan als docent Frans. In die tijd was ik 5 jaar lid van het managementteam van de school waarop ik werkte (Pieter Nieuwland College, Amsterdam) en deed ik een opleiding tot lerarenopleider. Het opleiden en trainen van docenten trok mij uiteindelijk het meest. Van 2004 tot vandaag de dag ben ik vakdidacticus moderne vreemde talen in de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit, verzorg ik trainingen voor ervaren docenten en lerarenopleiders, en begeleid ik schoolmanagers en docenten.
De combinatie van de effectiviteit van de MVT-les en kwaliteit van de relatie tussen docent en leerling zijn voor mij altijd het meest interessant geweest in mijn werk. In mijn onderzoek naar de inzet van duurzaam doeltaalgebruik door MVT-docenten krijgen deze twee aspecten ruim baan.

06/06/2019

Vrije Universiteit Amsterdam