Dr. T.L. (Tessa) de Leur

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Tessa was een van de promovendi uit de eerste Dudoc-Alfa-lichting die in 2014 begon.

Geschiedenis

Publicaties

  • De Leur, T, van Boxtel, C., Wilschut, A. (2015). “Just Imagine…” Students’perspectives on empathy tasks in Secondary History Education”. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research. Vol. 31-1
  • De Leur, T., Van Boxtel, C. & Wilschut, A. (2017). ‘I saw angry people and broken statues’: historical empathy in secondary history education. British Journal of Educational Studies. DOI: 10.1080/00071005.2017.1291902
  • De Leur, T., Van Boxtel, C. and Huijgen, T. (2021) ‘“No, no, the Cold War was not that dramatic”: A case study on the use of a drama task to promote Dutch secondary school students’ historical imagination’. History Education Research Journal, 18 (1), 28–45- Download

Opleiding en achtergrond

Tessa de Leur (1977) studeerde in 2000 af aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeerscriptie (begeleiders prof. dr. F.J.A.M Meijer en prof. dr. A.M van Erp Taalman Kip) ging over theater en dans in de Romeinse Keizertijd. Na het behalen van haar eerstegraads lesbevoegdheid gaf ze les in geschiedenis, Latijn en drama op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ze is (co-) auteur van folio en online lesmaterialen in opdracht van uitgevers en non-profit organisaties.

 

Werkkring

Op dit moment is Tessa lerarenopleider en docent Oude Geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is actief in het Landelijk Expertisecentrum Mens en maatschappijvakken (LEMM) en ze is lid van de Nederlands-Belgische Onderzoeksgroep Geschiedenisdidactiek.

Promotieonderzoek

“Just Imagine…” Empathy-tasks in Secondary History Education.

Verbeelding is een onderdeel van geschiedenis leren: aangezien “vroeger” er niet meer is, moeten leerlingen zich voorstellen het geweest zou kunnen zijn. Dat kan op basis van bronnen die de docent aanreikt, maar ook op met behulp van eigen ervaringen of voorkennis.
Historische verbeelding is moeilijk. Leerlingen kunnen een gebrek aan kennis hebben, of het verleden bekijken vanuit hun eigen belevingswereld, zonder er rekening mee te houden dat dingen vroeger anders waren dan nu. Vooral wanneer aan leerlingen wordt gevraagd zich in te leven in een persoon uit het verleden, zouden dit soort problemen zich voordoen. Aan de andere kant wordt vaak aangenomen dat leerlingen het leuk vinden om zich het verleden concreet voor te stellen, en dat inleven leerlingen zou kunnen helpen bij het begrijpen van het verleden.
Dit onderzoek richt zich op de manier waarop leerlingen verschillende verbeeldingsopdrachten ervaren en wat de karakteristieken zijn van de beelden die de leerlingen construeren.

Onderzoeksvraag:

Wat zijn voordelen en nadelen van opdrachten die leerlingen in het voortgezet onderwijs stimuleren hun eigen beeld van het verleden te construeren?

05/11/2019