G.C. (Chris) Veldwijk MA

Promovendus Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Chris is een van de Dudoc-Alfa promovendi van de lichting 2021.

Engels

Promotieonderzoek

Increasing linguistic complexity in communicative speaking tasks in the EFL classroom

Hoe breiden leerlingen hun Engelstalig repertoire uit in spreektaken in de klas?

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland lijkt bij het (Engels) taalonderwijs weinig sprake te zijn van bewuste en systematische taalverwerving door leerlingen in communicatieve spreektaken. Ook voor het vergroten van linguïstische complexiteit ten behoeve van doeltreffende communicatie is weinig aandacht. Dit onderzoek heeft daarom als doel het talige repertoire van bovenbouwleerlingen (vwo) in communicatieve complexe spreektaken (op B1/B2-niveau) bewust en systematisch te vergroten. Immers, hoe meer taal de leerling tot zijn beschikking heeft, hoe beter hij zich kan uitdrukken in verschillende communicatieve situaties.

De vakdidactische aanpak voor het vergroten van complexiteit bestaat uit een taakontwerp dat zich kenmerkt door bewustwording van het effect van linguïstische complexiteit, herhaling van de complexe spreektaak en het gebruik van een ‘linguistic risk-taking’ app, waardoor leerlingen uitgedaagd worden nieuwe taaluitingen – die als chunks worden aangeboden – uit te proberen in de spreektaak. Hierbij valt te denken aan alternatieve uitdrukkingen voor ‘I think’ bij speculeren, of leerlingen te stimuleren een variëteit aan modal verbs te gebruiken. De app leent zich ook voor differentiatie in de spreektaak.

Naast het vergroten van het talige repertoire hopen we met dit onderzoek bij te dragen aan het taalbewustzijn van leerlingen door het leren in de app zichtbaar te maken en leerlingen te stimuleren uit hun talige comfort zone te stappen. Tot slot hopen we met dit onderzoek een waardevolle bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk onderzoek naar hoe linguïstische complexiteit in de spreekvaardigheid van leerlingen vergroot kan worden.

Universiteit van Amsterdam


Opleiding en achtergrond

MA Engelse Taal en Cultuur

MA Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Werkkring

Zaanlands Lyceum, Zaandam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam