Dr. M.C.M. (Marc) Kropman

Gepromoveerde Dudoc-Alfa


Betrokkenheid Vakdidactiek GW

Marc Kropman was een van de Dudoc-Alfa promovendi van de lichting 2014.

Geschiedenis

Publicaties

  • Kropman, M., van Boxtel, C., van Drie, J. (2015). Small Country, Great Ambitions. Prospective Teachers’ Narratives and Knowledge About Dutch History. In: A. Chapman, A. Wilschut (eds.) Joined-Up History. New Directions in History Education Research, pp. 57-84. Charlotte, NC: Information Age Publishers.
  • C. van Boxtel, J. van Drie & M. Kropman (2010). 'Het is te veel en te weinig tegelijk': de VGN-veldraadpleging centrale examinering geschiedenis havo en vwo. Kleio, 51 (8), 4-6.
  • J.P. van Drie & M.C.M. Kropman (2009). Redeneren met de klas. Didaktief, 6, 40
  • Kropman, M., Van Boxtel, C., & Van Drie, J. (2020). Narratives and multiperspectivity in Dutch secondary school history textbooks. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 12(1), 1–23. doi: 10.3167/jemms.2020.120101
  • Kropman, M., Van Boxtel, C., & Van Drie, J. (accepted). Multiperspectivity in lesson designs of history teachers. Historical Encounters. A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education.
  • Kropman, M., Van Drie, J., & Van Boxtel, C. (2019). Multiperspectivity in the history classroom: The role of narrative and metaphor. In M. Hanne, & A. A. Kaal (Eds.), Narrative and metaphor in education: Look both ways (pp. 63-75). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429459191
  • Houwen, A. & Kropman, M. (2019). Een kant van het verhaal. Onderzoek naar narratieven in schoolboeken. Kleio. Voor docenten geschiedenis en staatsinrichting, 60(5), 30-33.
  • Kropman, M. (2020). Narratieven, metaforen en multiperspectiviteit in Vlaams-Nederlandse geschiedenisboeken. Hermes. Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis, 24(1), 4-9.
  • Kropman, M. (2020). Narratieven, metaforen en multiperspectiviteit in Vlaams-Nederlandse geschiedenisboeken II. Hermes. Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis, 24(2), 31-34.

Opleiding en achtergrond

Vakdidacticus Geschiedenis, schoolboekauteur, 1e graads bevoegd docent Geschiedenis en Maatschappijleer.

Werkkring

Universiteit van Amsterdam

Promotieonderzoek

Small Country, Great Ambitions. An Inquiry into Multiperspectivity and Narratives about Dutch History in Secondary Education

Bij de inrichting van het geschiedenisonderwijs is een belangrijke vraag hoe dat onderwijs – met het oog op burgerschapsvorming – kan bijdragen aan gedeelde kennis van het nationale verleden, terwijl tegelijkertijd het interpretatieve karakter van geschiedenis recht wordt gedaan en er voldoende ruimte is voor verschillende perspectieven en interpretaties. In dit project worden narratieven en perspectieven over de Nederlandse geschiedenis onderzocht bij leerlingen, docenten en schoolboeken in het voortgezet onderwijs. In de eerste studie wordt met behulp van een schrijfopdracht onderzocht welke narratieven van het nationale verleden geconstrueerd worden na afronding van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde studie wordt door middel van schoolboekanalyse en interviews met en observaties van geschiedenisdocenten gekeken naar de narratieven die in de bovenbouw HAVO worden aangeboden. Tot slot wordt in een interventiestudie onderzocht hoe docenten, schoolboekauteurs en leerlingen narratieven construeren op basis van een schoolboektekst waarin expliciet aandacht wordt besteed aan meervoudige perspectieven.

12/10/2021

Universiteit van Amsterdam