Drs. M.C.M. (Marc) Kropman

Promovendus/a Dudoc-Alfa Geschiedenis
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Geschiedenis

Titel promotieonderzoek:

Small Country, Great Ambitions. An Inquiry into Multiperspectivity and Narratives about Dutch History in Secondary Education

Korte beschrijving:

Bij de inrichting van het geschiedenisonderwijs is een belangrijke vraag hoe dat onderwijs – met het oog op burgerschapsvorming – kan bijdragen aan gedeelde kennis van het nationale verleden, terwijl tegelijkertijd het interpretatieve karakter van geschiedenis recht wordt gedaan en er voldoende ruimte is voor verschillende perspectieven en interpretaties. In dit project worden narratieven en perspectieven over de Nederlandse geschiedenis onderzocht bij leerlingen, docenten en schoolboeken in het voortgezet onderwijs. In de eerste studie wordt met behulp van een schrijfopdracht onderzocht welke narratieven van het nationale verleden geconstrueerd worden na afronding van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde studie wordt door middel van schoolboekanalyse en interviews met en observaties van geschiedenisdocenten gekeken naar de narratieven die in de bovenbouw HAVO worden aangeboden. Tot slot wordt in een interventiestudie onderzocht hoe docenten, schoolboekauteurs en leerlingen narratieven construeren op basis van een schoolboektekst waarin expliciet aandacht wordt besteed aan meervoudige perspectieven.

Publicaties

  • Kropman, M., van Boxtel, C., van Drie, J. (2015). Small Country, Great Ambitions. Prospective Teachers’ Narratives and Knowledge About Dutch History. In: A. Chapman, A. Wilschut (eds.) Joined-Up History. New Directions in History Education Research, pp. 57-84. Charlotte, NC: Information Age Publishers.
  • C. van Boxtel, J. van Drie & M. Kropman (2010). 'Het is te veel en te weinig tegelijk': de VGN-veldraadpleging centrale examinering geschiedenis havo en vwo. Kleio, 51 (8), 4-6.
  • J.P. van Drie & M.C.M. Kropman (2009). Redeneren met de klas. Didaktief, 6, 40

Opleiding en achtergrond

Vakdidacticus Geschiedenis, schoolboekauteur, 1e graads bevoegd docent Geschiedenis en Maatschappijleer.

Werkkring

Universiteit van Amsterdam