Drs. J.C. (Johan) van Driel Msc.


Promotieonderzoek

Veel leerlingen uit havo 4 vinden het lastig om te redeneren over historische significantie, waarbij zij belang toekennen aan een historische gebeurtenis. Geschiedenis wordt hierdoor een betekenisvoller vak. Het verbeteren van de redeneringen die leerlingen opschrijven, kan gebeuren door het geven van een leesinstructie en / of een schrijfstrategieinstructie.

In dit onderzoek wordt in een quasi-experimentele studie onderzocht welke invloed een leesinstructie gecombineerd met een schrijfstrategieinstructie en enkel een schrijfstrategieinstructie hebben op het redeneren over historische significantie. Om inzicht te krijgen in de problemen die leerlingen hebben bij het redeneren over historische significantie worden deze eerst met de methode ‘hardop denken’ gesignaleerd en geanalyseerd. Ook wordt met behulp van de methode ‘hardop denken’ gekeken voor welke verschillen beide methodes zorgen bij het redeneren over historische significantie.

Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam


Vakgebied:

Geschiedenis

Opleiding en achtergrond

Vrije Universiteit Amsterdam – Faculteit der Letteren – Geschiedenis (eerste graad)

Vrije Universiteit Amsterdam – Faculteit der Sociale Wetenschappen – Politicologie

Werkkring

Ichthus College, Veenendaal