Publieksmiddag

Op 12 december 2019 vond de eerste editie van de Publieksmiddag ‘Onderzoek ontmoet Onderwijs. Talen, cultuur en geschiedenis op school’ plaats op het Amadeus Lyceum te Vleuten. Het onderwijs in talen, cultuur en geschiedenis is volop in ontwikkeling en daarbij wordt er steeds meer vakgericht wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoewel ieder veld zijn eigen specifieke doelen heeft, zijn er ook thema’s die de vakken nadrukkelijk overstijgen. Op deze Publieksmiddag is door middel van interactieve sessies gezocht naar dwarsverbanden in de vakdidactiek van de talen, cultuur en geschiedenis. De combinatie van een interessant programma en een opkomst van meer dan honderd belangstellenden leverde inspirerende ontmoetingen op. Hieruit zijn boeiende gedachtewisselingen over de vakoverstijgende thema’s naar voren gekomen. Ook werden de resultaten van vakdidactisch onderzoek vertaald naar de concrete lespraktijk.

Een overzicht van de verschillende programmaonderdelen is hieronder weergegeven. De verslaglegging van deze Publieksmiddag is verzorgd door studenten van de tweejarige educatieve talenmasters van de Universiteit Utrecht.

Programma

Gemene delers: sessies meesterschapsteams

1. Burgerschapsvorming – Marijke Huisman (Cultuureducatie) & Erwin Mantingh (Nederlands)

Anna Rahmat: “Zowel Marijke als Erwin geeft aan dat het gaat om het stimuleren van bewustwording, kritisch denken en een onderwerp vanuit verschillende ogen zien. Het is aan ons de taak om

2. Belang van culturele inhoud en erfgoed in het onderwijs -Pieter de Bruijn (Cultuureducatie), Marijke Meijer Drees (Nederlands) & Jeanette den Toonder (Moderne Vreemde Talen)

Patrick Tol: “Er zijn verschillende aandachtspunten bij Erfgoed in het Onderwijs genoemd:

3. Redeneren, contextualiseren, multiperspectiviteit – Sander Bax (Nederlands) & Carla van Boxtel (Geschiedenis)

Kelvin Prosman, Remi Slettenhaar & Marleen Lindhout: “Deze workshop laat maar weer eens zien hoe relatief eenvoudig het is om

4. Taalbewustzijn – Suzanne Adema (Klassieke Talen), Bert le Bruyn (Moderne Vreemde Talen) & Peter-Arno Coppen (Nederlands)

Suzanne Romijnders: “Tijdens deze workshop werd de appreciatie van het belang van talige intuïtie benadrukt. Wie bekend is met

5. Belang van taalvaardigheid in het onderwijs – Kees de Glopper & Wander Lowie

Bibian George: “Voor mij was de belangrijkste ‘eye-opener’ dat de leerlingen die maar 6 uren grammaticalessen hebben gekregen

6. Oordeelsvorming – Chiel van den Akker (Geschiedenis) & Jacqueline Evers-Vermeul (Nederlands)

Marlous van Oostrum: “Tijdens de workshop oordeelsvorming keken we naar een overlappend gebied tussen de vakken Nederlands en Geschiedenis. In beide vakken is

In de klas: lessen van en door vakdidactische onderzoekers

7. Sessie door Renske Bouwer

Marleen Lindhout & Remi Slettenhaar: “De workshopleiders brachten ons even terug in de schoolbanken

8. Met andere ogen kijken naar Nederlandse geschiedenis: Het geschiedenisschoolboek onder de loep – Marc Kropman

Eline Claessens: “De conclusie van het onderzoek is ontzettend waardevol:

9. ITHAKA gaf je de reis: Literatuuronderwijs gericht op intercultureel bewustzijn – Kokkie van Oeveren

Menthe van Eck: “Hoewel aan de hand van een interactieve presentatie duidelijk werd hoe het ITHAKA-model stapsgewijs leerlingen

10. Stel je eens voor…: Opdrachten die historische beeldvorming ondersteunen – Tessa de Leur

Patrick Tol: “De voor mij meest interessante uitkomst van dit onderzoek was dat er, niet alleen voor lesmethodes,

11. Doeltaal-Leertaal: Waarom ‘doeltaal-voertaal’ nergens op slaat – Sebastiaan Dönszelmann

Alissa Klijnstra: “Een belangrijke eye-opener was dat, als er alleen in de doeltaal wordt gesproken in de les,

12. Vertalen is schrijven: Een procesgerichte vertaalstrategie – Suzanne Luger

Jelle Coté: “De belangrijkste kennis die ik in deze workshop verworven heb was uiteindelijk

Plenaire afsluiting

Tijdens de plenaire afsluiting, geleid door Jeroen Steenbakkers, is gezamenlijk teruggeblikt op de Publieksmiddag. De opmerkingen van de aanwezige leerlingen, docenten, onderzoekers, uitgevers en vakdidactici zijn verzameld in een padlet. Tevens is vooruit gekeken naar de toekomst. Dit gebeurde aan de hand van twee centrale vragen:

Wat kunnen de geesteswetenschappen (nog meer) doen voor het onderwijs?

Elisabeth van Stekelenburg: “Onderzoekers de klas in! In de klas laten zien wat er ontwikkeld is en hoe mooi het vak is.”

Gijs Leenders: “Realiseer een platform met ideeën uit de praktijk, zodat onderzoekers een beter beeld hebben van waar mensen tegenaan lopen.”

Wat kan het onderwijs (nog meer) doen voor de geesteswetenschappen?

Janine Berns: “Docenten (en schooldecanen) kunnen ambassadeur zijn voor de vakken uit de geesteswetenschappen.”

Meer reacties vanuit het publiek zijn hier terug te vinden. Tot slot hebben alle aanwezigen kunnen genieten van een heerlijk buffet.