Over Meesterschap in de vakdidactiek

Met het programma “Meesterschap in de vakdidactiek” willen de acht universiteiten een impuls geven aan de versterking van de vakdidactiek in de Geesteswetenschappen, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Met financiële ondersteuning van het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen investeren de faculteiten gezamenlijk in extra vakdidactische meesters op verschillende deelterreinen. Deze formatie wordt per instelling ingevuld, maar landelijk ingezet.

In vijf meesterschapsteams wordt samengewerkt in de volgende domeinen:
Cultuureducatie
Geschiedenis
Klassieke Talen
Moderne Vreemde Talen
Nederlands

Elk meesterschapsteam bestaat uit een aantal collega’s in het vakgebied. Dit zijn met name, maar zeker niet exclusief, stafleden die werken binnen de faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen of de lerarenopleidingen van de verschillende universiteiten.

Leden van de meesterschapsteams zijn betrokken bij de begeleiding van de promotieprojecten die in september 2014, 2017, 2018 en 2021 van start zijn gegaan in het Dudoc-Alfaprogramma.